Detaliile cărții

Osea 7

1. când vreau să vindec Israelul, iese la iveală vina lui Efraim şi ticăloşiile Samariei. Căci ei se îndeletnicesc cu înşelătoria: înăuntru, vine hoţul, iar afară – jefuieşte ceata de tâlhari.

2. Nu-şi dau seama că Eu Îmi aduc aminte de toate răutăţile lor, astfel că, acum, faptele lor îi împresoară şi sunt înaintea feţei Mele.

3. Ei îl înveselesc pe rege cu răutatea lor şi pe prinţi – cu minciunile lor.

4. Cu toţii comit adulter ca un cuptor încins de brutar, care a încetat să mai înteţească focul, de când a frământat aluatul şi până la dospire.

5. De ziua regelui nostru, căpeteniile s-au aprins din pricina vinului, iar el dă mâna cu batjocoritorii.

6. Le dogoreşte inima ca un cuptor, atunci când uneltesc. Toată noaptea mânia lor mocneşte, iar dimineaţa arde ca flacăra focului.

7. Cu toţii frig ca un cuptor şi îşi mănâncă judecătorii. Toţi regii lor se prăbuşesc şi nici unul din ei nu Mă cheamă.

8. Efraim, chiar el, se amestecă cu popoarele; Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă.

9. Străinii îi devorează puterea, fără ca el să-şi dea seama. Îl ajunge bătrâneţea şi încărunţeşte, fără ca el să ştie.

10. Mândria lui Israel mărturiseşte împotriva lui, dar el tot nu se întoarce la Domnul, Dumnezeul lui, şi tot nu-L caută, în pofida tuturor acestor lucruri.

11. Efraim este ca un porumbel, uşor de amăgit şi fără minte: mai întâi cheamă Egiptul în ajutor, apoi se duce în Asiria.

12. Când se vor duce, Îmi voi arunca plasa peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului; când voi auzi că se adună laolaltă, îi voi pedepsi.

13. Vai de ei, căci s-au depărtat de Mine! Distrugerea este peste ei, căci s-au răzvrătit împotriva Mea! Aş vrea să-i răscumpăr, dar ei spun numai minciuni despre Mine.

14. Nu strigă la Mine din inimă după ajutor, ci se văicăresc în paturile lor. Se însoţesc pentru strângerea grâului şi a mustului, dar Mie Îmi întorc spatele.

15. Eu i-am instruit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea.

16. Nu se întorc la Cel Preaînalt; sunt ca un arc neîntins. Căpeteniile lor vor cădea răpuse de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe; aceasta îi va face de râs în ţara Egiptului.“