Detaliile cărții

Numeri 33

Popasurile Israeliţilor.

1. Iată popasurile israeliţilor care au ieşit din ţara Egiptului potrivit oştirilor lor, sub conducerea lui Moise şi a lui Aaron.

2. La porunca Domnului Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

3. Israeliţii au ieşit din Ramses în a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi după Paşte. Au ieşit cu îndrăzneală sub privirile tuturor egiptenilor

4. în timp ce egiptenii îşi înmormântau întâii născuţi pe care Domnul îi lovise, căci Domnul a adus judecata până şi asupra zeilor lor.

5. Israeliţii au părăsit Ramsesul şi şi-au aşezat tabăra la Sucot.

6. Au părăsit Sucotul şi şi-au aşezat tabăra la Etam care este la marginea pustiei.

7. Au părăsit Etamul, s-au întors la Pi-Hahirot care este faţă în faţă cu Baal-Ţefon şi şi-au aşezat tabăra înaintea Migdolului.

8. Au părăsit Pi-Hahirotul, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etamului şi şi-au aşezat tabăra la Mara.

9. Au plecat din Mara, s-au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare şi şaptezeci de palmieri şi şi-au aşezat tabăra acolo.

10. Au părăsit Elimul şi şi-au aşezat tabăra lângă Marea Roşie.

11. Au părăsit Marea Roşie şi şi-au aşezat tabăra în pustia Sin.

12. Au părăsit pustia Sin şi şi-au aşezat tabăra la Dofka.

13. Au părăsit Dofka şi şi-au aşezat tabăra la Aluş.

14. Au părăsit Aluşul şi şi-au aşezat tabăra la Refidim, unde nu s-a găsit apă de băut pentru popor.

15. Au părăsit Refidimul şi şi-au aşezat tabăra în pustia Sinai.

De la Sinai la Cades.

16. Au părăsit pustia Sinai şi şi-au aşezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17. Au părăsit Chibrot-Hataava şi şi-au aşezat tabăra la Haţerot.

18. Au părăsit Haţerotul şi şi-au aşezat tabăra la Ritma.

19. Au părăsit Ritma şi şi-au aşezat tabăra la Rimon-Pereţ.

20. Au părăsit Rimon-Pereţ şi şi-au aşezat tabăra la Libna.

21. Au părăsit Libna şi şi-au aşezat tabăra la Risa.

22. Au părăsit Risa şi şi-au aşezat tabăra la Chehelata.

23. Au părăsit Chehelata şi şi-au aşezat tabăra la muntele Şafer.

24. Au părăsit muntele Şafer şi şi-au aşezat tabăra la Harada.

25. Au părăsit Harada şi şi-au aşezat tabăra la Makhelot.

26. Au părăsit Makhelotul şi şi-au aşezat tabăra la Tahat.

27. Au părăsit Tahatul şi şi-au aşezat tabăra la Terah.

28. Au părăsit Terahul şi şi-au aşezat tabăra la Mitka.

29. Au părăsit Mitka şi şi-au aşezat tabăra la Haşmona.

30. Au părăsit Haşmona şi şi-au aşezat tabăra la Moserot.

31. Au părăsit Moserotul şi şi-au aşezat tabăra la Bene-Iaakan.

32. Au părăsit Bene-Iaakan şi şi-au aşezat tabăra la Hor-Haghidgad.

33. Au părăsit Hor-Haghidgad şi şi-au aşezat tabăra la Iotbata.

34. Au părăsit Iotbata şi şi-au aşezat tabăra la Abrona.

35. Au părăsit Abrona şi şi-au aşezat tabăra la Eţion-Gheber.

36. Au părăsit Eţion-Gheber şi şi-au aşezat tabăra la Kadeş, în pustia Ţin.

De la Cades la câmpia Moabului.

37. Au părăsit Kadeşul şi şi-au aşezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38. La porunca Domnului, preotul Aaron s-a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieşirea israeliţilor din ţara Egiptului.

39. Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.

40. Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev, în Canaan, a auzit de venirea israeliţilor.

41. Au părăsit muntele Hor şi şi-au aşezat tabăra la Ţalmona.

42. Au părăsit Ţalmona şi şi-au aşezat tabăra la Punon.

43. Au părăsit Punonul şi şi-au aşezat tabăra la Obot.

44. Au părăsit Obot şi şi-au aşezat tabăra la Iye-Abarim, la hotarul Moabului.

45. Au părăsit Iymul şi şi-au aşezat tabăra la Dibon-Gad.

46. Au părăsit Dibon-Gad şi şi-au aşezat tabăra la Almon-Diblataim.

47. Au părăsit Almon-Diblataim şi şi-au aşezat tabăra în munţii Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48. Au părăsit munţii Abarimului şi şi-au aşezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

49. Acolo, în câmpiile Moabului, şi-au aşezat tabăra de-a lungul Iordanului, de la Bet-Ieşimot la Abel-Şitim.

Cananiţii trebuie nimiciţi.

50. Domnul i-a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului şi i-a zis:

51. „Spune-le israeliţilor: «Când veţi trece dincolo de Iordan, în Canaan,

52. să-i izgoniţi pe toţi locuitorii ţării dinaintea voastră. Să le distrugeţi toate chipurile de piatră şi toate chipurile turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile.

53. Luaţi ţara în stăpânire şi aşezaţi-vă în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta de moştenire.

54. Împărţiţi ţara prin tragere la sorţi, după numărul clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulţi să le dai o moştenire mai mare, iar celor ce sunt mai puţini să le dai o moştenire mai mică. Moştenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin tragere la sorţi. Să luaţi în stăpânire ţara potrivit seminţiilor părinţilor voştri.

55. Dar dacă nu-i veţi izgoni pe locuitorii ţării, aceia pe care îi veţi lăsa să rămână vor fi ca nişte spini în ochii voştri şi ca nişte ghimpi în coaste. Ei vă vor duşmăni în ţara în care veţi locui.

56. Şi vă voi face şi vouă aşa cum am plănuit să le fac lor.»“