Detaliile cărții

Numeri 2

Aşezarea taberelor.

1. Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron:

2. „Israeliţii să-şi facă tabăra în jurul Cortului Întâlnirii, la o oarecare distanţă de el, fiecare bărbat lângă steagul lui, alături de însemnele familiei lui.

3. În partea de răsărit să fie oştirile taberei lui Iuda, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Iuda este Nahşon, fiul lui Aminadab,

4. a cărui oştire este alcătuită din şaptezeci şi patru de mii şase sute de oameni.

5. Seminţia lui Isahar să-şi facă tabăra lângă ei. Conducătorul fiilor lui Isahar este Netanel, fiul lui Ţuar,

6. a cărui oştire este alcătuită din cinci zeci şi patru de mii patru sute de oameni.

7. Apoi – seminţia lui Zabulon. Conducătorul fiilor lui Zabulon este Eliab, fiul lui Helon,

8. a cărui oştire este alcătuită din cincizeci şi şapte de mii patru sute de oameni.

9. Toţi cei din tabăra lui Iuda ieşiţi la numărătoare potrivit oştirilor lor, sunt o sută optzeci şi şase de mii patru sute. Ei să pornească primii.

10. În partea de sud să fie oştirile taberei lui Ruben, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Ruben este Eliţur, fiul lui Şedeur,

11. a cărui oştire este alcătuită din patruzeci şi şase de mii cinci sute de oameni.

12. Lângă el să-şi facă tabăra seminţia lui Simeon. Conducătorul fiilor lui Simeon este Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,

13. a cărui oştire este alcătuită din cincizeci şi nouă de mii trei sute de oameni.

14. Apoi – seminţia lui Gad. Conducătorul fiilor lui Gad este Eliasaf, fiul lui Deuel,

15. a cărui oştire este alcătuită din patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

16. Toţi cei din tabăra lui Ruben ieşiţi la numărătoare potrivit oştirilor lor, sunt o sută cincizeci şi unu de mii patru sute cincizeci de oameni. Ei să pornească în al doilea rând.

17. Apoi să pornească Cortul Întâlnirii împreună cu tabăra leviţilor, care este în mijlocul celorlalte tabere; ei să pornească în aceeaşi ordine în care şi-au făcut tabăra, fiecare la rând, potrivit steagului lor.

18. În partea de apus să fie oştirile taberei lui Efraim, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Efraim este Elişama, fiul lui Amihud,

19. a cărui oştire este alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni.

20. După el să fie seminţia lui Manase. Conducătorul fiilor lui Manase este Gamaliel, fiul lui Pedahţur,

21. a cărui oştire este alcătuită din treizeci şi două de mii două sute de oameni.

22. Apoi – seminţia lui Beniamin. Conducătorul fiilor lui Beniamin este Abidan, fiul lui Ghidoni,

23. a cărui oştire este alcătuită din treizeci şi cinci de mii patru sute de oameni.

24. Toţi cei din tabăra lui Efraim ieşiţi la numărătoare potrivit oştirilor lor, sunt o sută opt mii o sută de oameni. Ei să pornească în al treilea rând.

25. În partea de nord să fie oştirile taberei lui Dan, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Dan este Ahiezer, fiul lui Amişadai,

26. a cărui oştire este alcătuită din şaizeci şi două de mii şapte sute de oameni.

27. Seminţia lui Aşer să-şi facă tabăra lângă el. Conducătorul fiilor lui Aşer este Paghiel, fiul lui Ocran,

28. a cărui oştire este alcătuită din patruzeci şi unu de mii cinci sute de oameni.

29. Apoi – seminţia lui Neftali. Conducătorul fiilor lui Neftali este Ahira, fiul lui Enan,

30. a cărui oştire este alcătuită din cincizeci şi trei de mii patru sute de oameni.

31. Toţi cei din tabăra lui Dan ieşiţi la numărătoare potrivit oştirilor lor, sunt o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute de oameni. Ei să pornească ultimii alături de steagurile lor.“

32. Aceasta a fost numărătoarea israeliţilor, potrivit caselor părinţilor lor; numărul total al celor din tabere, potrivit oştirilor lor, a fost de şase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.

33. Leviţii nu au fost număraţi împreună cu ceilalţi israeliţi, căci aşa îi poruncise Domnul lui Moise.

34. Israeliţii au făcut aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Ei şi-au aşezat tabăra potrivit steagurilor lor şi au pornit în acelaşi fel, fiecare după clanurile şi familiile lor.