Detaliile cărții

Numeri 13

Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Trimite oameni să iscodească ţara Canaanului pe care o dau israeliţilor. Din fiecare seminţie a părinţilor lor să trimiţi câte un om; toţi să fie dintre conducătorii lor.“

3. Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului; toţi aceştia erau conducători ai israeliţilor.

4. Acestea sunt numele lor: din seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zachur;

5. din seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori;

6. din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

7. din seminţia lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif;

8. din seminţia lui Efraim: Osea, fiul lui Nun;

9. din seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;

10. din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

11. din seminţia lui Iosif (mai exact din seminţia lui Manase): Gadi, fiul lui Susi;

12. din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

13. din seminţia Aşer: Setur, fiul lui Mihael;

14. din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

15. din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16. Acestea sunt numele oamenilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Moise a schimbat numele lui Osea, fiul lui Nun, în Iosua.

17. Moise i-a trimis să iscodescă ţara Canaan, zicându-le: „Mergeţi de aici spre Neghev, urcaţi muntele

18. şi vedeţi cum este ţara: dacă poporul care locuieşte acolo este puternic sau slab, dacă sunt mulţi sau puţini,

19. dacă ţara în care locuiesc este bună sau rea, dacă oraşele în care locuiesc sunt ca nişte tabere sau sunt fortificate,

20. dacă ţara este bogată sau săracă şi dacă sunt copaci în ea sau nu. Fiţi curajoşi şi aduceţi câteva din roadele ţării.“ Era pe vremea când începeau să se coacă strugurii.

21. Şi astfel ei s-au dus şi au iscodit ţara, începând de la pustia Ţin până la Rehob, lângă Lebo-Hamat.

22. Au urcat spre Neghev şi au ajuns la Hebron; acolo erau anachiţii Ahiman, Şeşai şi Talmai. (Hebronul a fost zidit cu şapte ani înaintea cetăţii Ţoan din Egipt).

23. Apoi au ajuns în valea Eşcol; acolo au tăiat o mlădiţă şi un ciorchine de struguri, după care doi dintre ei l-au dus pe un drug. De asemenea, au luat şi nişte rodii şi smochine.

24. Locul acela a fost numit valea Eşcol, din cauza ciorchinelui pe care israeliţii l-au tăiat de acolo.

25. S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile.

26. Au venit înaintea lui Moise, a lui Aaron şi a întregii adunări a israeliţilor în pustia Paran, la Kadeş; le-au adus veşti, lor şi întregii adunări, şi le-au arătat roadele ţării.

27. Ei i-au zis lui Moise: „Am ajuns în ţara în care ne-ai trimis şi, într-adevăr, acolo curge lapte şi miere; acesta este rodul ei.

28. Însă locuitorii ţării sunt puternici, iar cetăţile lor sunt fortificate şi mari; mai mult, i-am văzut acolo şi pe anachiţi.

29. Amalekiţii locuiesc în ţinutul Neghev; hitiţii, iebusiţii şi amoriţii locuiesc în munţi, iar canaaniţii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordanului.“

30. Atunci Caleb a liniştit poporul înaintea lui Moise şi a zis: – Haideţi să mergem şi să o ocupăm, căci sigur vom putea s-o cucerim!

31. Dar oamenii care au mers cu el au zis: – Nu putem să înaintăm împotriva acestui popor pentru că este mai puternic decât noi.

32. Astfel ei au adus israeliţilor un raport nefavorabil despre ţara pe care au iscodit-o zicând: „Ţara pe care am străbătut-o ca s-o iscodim este o ţară care îşi mănâncă locuitorii şi toţi oamenii pe care i-am văzut în ea sunt înalţi.

33. Acolo am văzut uriaşi (anachiţii provin din uriaşi); când ne uitam la ei, parcă eram nişte lăcuste şi aşa ne considerau şi ei.“