Detaliile cărții

Naum 1

1. O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

2. „DOMNUL este un Dumnezeu gelos şi răzbunător! DOMNUL se răzbună şi este plin de mânie; DOMNUL se răzbună pe duşmanii Săi şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.

3. DOMNUL este încet la mânie şi mare în putere! DOMNUL nu va lăsa nepedepsit pe cel rău. Îşi are calea în vârtej şi în furtună, iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4. El mustră marea şi o usucă şi seacă toate râurile; Başanul şi Carmelul se veştejesc, iar floarea Libanului se ofileşte.

5. Munţii se cutremură înaintea Lui, şi dealurile se topesc; se clatină pământul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.

6. Cine poate sta în faţa indignării Sale? Cine poate îndura apriga Lui mânie? Furia Lui se revarsă ca focul; stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

7. DOMNUL este bun! El este un loc de scăpare în ziua necazului; El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.

8. Dar, printr-un potop care se revarsă, El va distruge Ninive din locul ei şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

9. Ce plănuiţi voi împotriva DOMNULUI? El oricum va aduce nimicirea; nenorocirea nu va veni de două ori!

10. Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură, ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.

11. Din tine, Ninive, a ieşit cel ce plănuia răul împotriva DOMNULUI şi dădea sfaturi nelegiuite.

12. Aşa vorbeşte DOMNUL: «Deşi au aliaţi şi sunt mulţi, vor fi seceraţi şi vor pieri. Chiar dacă te-am asuprit, Iudo, nu te voi mai asupri!

13. Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile.»

14. Iată ce a poruncit DOMNUL cu privire la tine, Ninive: «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele! Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat din templul zeilor tăi. Îţi voi pregăti mormântul, căci te-am găsit uşor.»

15. Iată pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, ale celui ce vesteşte pacea! Iudo, celebrează-ţi sărbătorile şi împlineşte-ţi jurămintele, căci cel nelegiuit nu te va mai invada; va fi nimicit cu desăvârşire.