Detaliile cărții

Mica 4

1. „În zilele de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi, va fi înălţat deasupra dealurilor şi popoarele vor curge spre el.

2. Multe neamuri vor veni şi vor zice: «Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov! El să ne înveţe căile Sale, şi noi să umblăm pe cărările Sale!» Căci din Sion va ieşi Legea, iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.

3. El va judeca între multe popoare şi va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate. Ei îşi vor făuri din săbii pluguri, şi din suliţe – cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam şi nu vor mai învăţa războiul.

4. Fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai îngrozi, căci gura Domnului Oştirilor a vorbit!

5. Toate popoarele umblă, fiecare în numele zeilor lor; noi însă vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

6. „În ziua aceea, zice Domnul, îi voi aduna pe cei şchiopi şi îi voi strânge laolaltă pe cei alungaţi, pe cei pe care i-am rănit.

7. Voi face din cei şchiopi o rămăşiţă şi din cei izgoniţi – un neam puternic. Domnul va împărăţi peste ei pe muntele Sion, de acum şi până în veci.

8. Cât despre tine, turn de veghe al turmei, deal al fiicei Sionului, stăpânirea de odinioară îţi va fi redată, regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

9. Acum, de ce strigi aşa de tare? Nu ai rege? Ţi-a pierit sfetnicul, de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?

10. Zvârcoleşte-te şi geme, fiică a Sionului, ca o femeie la naştere, căci acum va trebui să ieşi din cetate şi vei locui în câmp! Te vei duce la Babilon şi abia acolo vei fi izbăvită. Acolo, Domnul te va răscumpăra din mâna duşmanilor tăi.

11. Dar acum multe neamuri sunt adunate împotriva ta, zicând: «Să fie pângărit, iar ochii noştri să privească de sus Sionul!»

12. Ei însă nu cunosc gândurile Domnului, nu înţeleg planul Lui, nu ştiu că El i-a strâns ca pe nişte spice în aria de treierat.

13. Scoală-te şi treieră, fiică a Sionului, căci îţi voi face cornul din fier. Copitele ţi le voi face din bronz, ca să sfărâmi multe popoare. Vei închina Domnului prada lor, iar bogăţiile lor – Stăpânului întregului pământ.“