Detaliile cărții

Mica 2

1. „Vai de cei ce urzesc nelegiuire şi uneltesc răul în aşternutul lor! Chiar din zorii dimineţii încep să le săvârşească, pentru că le stă în putere.

2. Poftesc ogoare, şi apoi pun mâna pe ele! Poftesc case, iar apoi şi le însuşesc! Îl jecmănesc pe om şi casa lui, pe bărbat şi moştenirea sa.

3. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Iată, plănuiesc împotriva acestui clan o nenorocire de care nu vă veţi putea feri grumajii! Şi nu veţi mai umbla plini de înfumurare, căci vor fi vremuri grele.

4. În ziua aceea, veţi fi de pomină şi se va face un cântec de jale pe seama voastră, care va zice: ‘Suntem ruinaţi de tot! El înstrăinează proprietatea poporului meu! Vai cum o înlătură de la mine! Ogoarele noastre le împarte trădătorilor!’

5. De aceea nu vei mai avea pe nimeni care să împartă ţara prin sorţ în adunarea Domnului.

6. ‘Nu mai predicaţi!’, vor predica ei atunci. ‘Să nu mai predice aceste lucruri! Ocările nu ne vor copleşi!’

7. Dar ce ar trebui să se zică, casă a lui Iacov?Ar trebui să se zică: ‘Se mânie chiar atât de uşor Duhul Domnului? Acesta este felul Lui de a lucra?’ Oare nu fac bine cuvintele Mele celui ce umblă cu dreptate?

8. De curând, poporul Meu s-a ridicat ca un duşman. Aţi smuls mantaua, ce acoperea haina, de la cei care treceau în siguranţă ca nişte oameni ce se întorc de la război.

9. Voi le izgoniţi pe femeile poporului Meu din casele lor plăcute şi luaţi de la copiii lor pentru totdeauna slava Mea.

10. Sculaţi-vă şi plecaţi, căci acesta nu mai este locul vostru de odihnă. Pentru că a devenit necurat, el va fi distrus, iar distrugerea va fi cumplită!

11. Dacă un mincinos şi un înşelător ar veni şi ar spune: ‘Îţi voi predica despre vin şi despre băuturi tari!’, acela ar fi considerat drept predicatorul acestui popor!

12. Cu siguranţă te voi strânge în întregime, Iacove! Cu siguranţă voi aduna rămăşiţa lui Israel! Îi voi pune laolaltă ca pe o turmă în ţarc, ca pe nişte oi în păşunea lor; locul acela va mişuna de oameni.

13. Cel ce deschide calea va merge înaintea lor; ei vor pătrunde, vor intra pe poartă şi vor ieşi. Împăratul lor va trece înaintea lor, şi Domnul va fi în fruntea lor.»“