Detaliile cărții

Matei 7

Despre judecăţile aspre. - Bârna şi paiul. - Lucrurile sfinte.

1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.

2. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.

3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu observi bârna din ochiul tău?!

4. Sau cum poţi să-i spui fratelui tău: «Lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!», când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău?!

5. Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea clar să scoţi paiul din ochiul fratelui tău!

6. Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu vă aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, şi apoi câinii să se întoarcă să vă sfâşie.

Stăruinţa în rugăciune.

7. Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!

8. Căci oricine cere primeşte; cel ce caută găseşte, iar celui ce bate i se va deschide.

9. Cine este omul acela dintre voi care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră?

10. Sau care, atunci când acesta îi cere un peşte, să-i dea un şarpe?

11. Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!

12. Tot ceea ce aţi dori deci să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel! Căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Profeţii.

Poarta cea strâmtă.

13. Intraţi pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea!

14. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc.

Proorocii mincinoşi.

15. Păziţi-vă de profeţii falşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi feroce.

16. Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?

17. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate.

18. Un pom bun nu poate face roade stricate şi un pom stricat nu poate face roade bune.

19. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.

20. Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte.

Casa zidită pe stâncă.

21. Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri.

22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?»

23. Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»

24. De aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le împlineşte, va fi asemănat cu un om înţelept, care şi-a construit casa pe stâncă.

25. S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia pusă pe stâncă.

26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit, care şi-a construit casa pe nisip.

27. S-a revărsat ploaia, au venit şuvoaiele de apă, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, şi ea s-a prăbuşit, iar prăbuşirea i-a fost mare.“

28. După ce a terminat Isus de spus cuvintele acestea, mulţimile au rămas uimite de învăţătura Lui,

29. căci El îi învăţa ca Unul Care avea autoritate, nu cum îi învăţau cărturarii lor.