Detaliile cărții

Leviticul 9

Jertfele lui Aaron şi fiilor lui.

1. În cea de-a opta zi, Moise i-a convocat pe Aaron, pe fiii săi şi pe cei din sfatul bătrânilor lui Israel.

2. El i-a zis lui Aaron: „Ia un viţel pentru o jertfă pentru păcat şi un berbec fără meteahnă pentru o ardere de tot şi adu-i înaintea Domnului.

3. Iar israeliţilor să le spui să ia un ţap pentru o jertfă pentru păcat, un viţel şi un miel de un an, fără meteahnă, pentru o ardere de tot,

4. un bou şi un berbec pentru o jertfă de pace şi să-i aducă înaintea Domnului; de asemenea, să aducă şi un dar de mâncare amestecat cu untdelemn, căci astăzi li Se va arăta Domnul.“

5. Israeliţii au adus în faţa Cortului Întâlnirii ce a poruncit Moise şi toată adunarea s-a apropiat şi a stat înaintea Domnului.

6. Moise le-a zis: „Acesta este lucrul pe care Domnul vi l-a poruncit să-l faceţi, pentru ca slava Domnului să vi se arate.“

7. Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar şi adu jertfa pentru păcatul tău şi arderea ta de tot şi fă ispăşire pentru tine şi pentru popor; după aceea, adu şi jertfa poporului şi fă ispăşire pentru el, aşa cum a poruncit Domnul.“

8. Aaron s-a apropiat de altar şi a înjunghiat viţelul adus ca jertfă pentru păcat; acesta era pentru el.

9. Fiii lui Aaron i-au adus sângele, iar el a luat cu degetul din sânge şi a uns coarnele altarului; restul sângelui l-a turnat la picioarele altarului.

10. Dar grăsimea, rinichii şi membrana ficatului de la jertfa pentru păcat le-a ars pe altar, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

11. Carnea şi pielea le-a ars în afara taberei.

12. Apoi a înjunghiat arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus sângele şi el l-a stropit pe altar, de jur împrejur.

13. I-au adus arderea de tot tăiată în bucăţi, cu tot cu cap, şi el le-a ars pe altar.

14. A spălat măruntaiele şi picioarele şi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot.

15. După aceea Aaron a adus jertfa poporului. A luat ţapul care trebuia adus ca jertfă pentru păcatul poporului, l-a înjunghiat, după care l-a adus ca jertfă pentru păcat, ca şi pe cea dintâi jertfă.

16. A adus apoi arderea de tot şi a jertfit-o potrivit poruncii.

17. A adus darul de mâncare, a luat un pumn de făină din el şi a ars-o pe altar, pe lângă arderea de tot de dimineaţă.

18. După aceea a înjunghiat boul şi berbecul ca jertfă de pace pentru popor. Fiii lui Aaron i-au adus sângele şi el l-a stropit pe altar, de jur împrejur.

19. I-au adus apoi grăsimea boului şi a berbecului: grăsimea cozilor, grăsimea de pe măruntaie, rinichii şi grăsimea de pe ei, membranele de pe ficaţi.

20. Au pus grăsimea deasupra piepţilor, iar Aaron a ars această grăsime pe altar.

21. După aceea, a legănat piepţii şi spata dreaptă ca jertfă legănată înaintea Domnului, aşa cum a poruncit Moise.

Foc din cer.

22. Aaron şi-a ridicat mâinile spre popor şi l-a binecuvântat. Apoi Aaron s-a coborât din locul în care a adus jertfa pentru păcat, arderea de tot şi jertfa de pace.

23. Moise şi Aaron au intrat în Cortul Întâlnirii, iar când au ieşit, au binecuvântat poporul. Atunci slava Domnului s-a arătat întregului popor.

24. Un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit arderea de tot şi grăsimea de pe altar. Tot poporul a văzut lucrul acesta, a chiuit de bucurie şi a căzut cu faţa la pământ.