Detaliile cărții

Leviticul 8

Sfinţirea lui Aaron şi a fiilor lui.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Ia-i pe Aaron şi pe fiii lui, adu veşmintele, untdelemnul pentru ungere, viţelul jertfei pentru păcat, doi berbeci şi coşul cu azime

3. şi convoacă întreaga adunare la intrarea în Cortul Întâlnirii.“

4. Moise a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul. Când adunarea s-a prezentat la intrarea Cortului Întâlnirii,

5. Moise i-a zis: „Iată cum a poruncit Domnul să se facă.“

6. Mai întâi, Moise i-a adus pe Aaron şi pe fiii săi şi i-a spălat cu apă.

7. L-a îmbrăcat pe Aaron cu tunica, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia, a pus pe el efodul şi l-a încins cu brâul efodului, ţesut cu măiestrie, legând astfel efodul de el.

8. I-a pus pieptarul, iar în pieptar a pus Urimul şi Tumimul.

9. I-a pus mitra pe cap, iar pe mitră, în faţă, a fixat plăcuţa de aur, sfânta cunună, aşa cum îi poruncise Domnul.

10. Apoi Moise a luat untdelemnul pentru ungere şi a uns Tabernaculul cu tot ce este în el, sfinţindu-l.

11. A stropit din el de şapte ori pe altar, a uns altarul cu toate uneltele lui, precum şi ligheanul cu piedestalul lui, ca să sfinţească totul.

12. A turnat din untdelemnul pentru ungere pe capul lui Aaron şi l-a uns ca să-l sfinţească.

13. Moise i-a adus şi pe fiii lui Aaron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele şi le-a pus scufiile, aşa cum îi poruncise Domnul.

Viţelul ispăşitor şi arderea de tot.

14. După aceea a adus viţelul jertfei pentru păcat. Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul viţelului pentru jertfă,

15. după care Moise a înjunghiat viţelul, a luat din sânge cu degetul şi a uns cu el coarnele altarului, curăţind astfel altarul. Apoi a vărsat restul sângelui la picioarele altarului. Aşa l-a sfinţit, făcând ispăşire pentru el.

16. Moise a luat toată grăsimea de pe măruntaie, membrana ficatului şi cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi le-a ars pe altar.

17. Resturile viţelului, adică pielea, carnea şi balega, le-a ars în foc în afara taberei, aşa cum îi poruncise Domnul.

18. Apoi a adus berbecul pentru arderea de tot. Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul berbecului,

19. iar Moise l-a înjunghiat şi a stropit sângele pe altar, de jur împrejur.

20. După ce a tăiat berbecul în bucăţi, Moise i-a ars capul, bucăţile şi grăsimea.

21. După ce a spălat cu apă măruntaiele şi picioarele, Moise a ars tot berbecul pe altar ca o ardere de tot de o aromă plăcută, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul, aşa cum îi poruncise El.

Sfinţirea în slujba preoţiei.

22. După aceea, a adus şi al doilea berbec, berbecul pentru jertfa în vederea învestirii în slujire. Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul berbecului,

23. iar Moise l-a înjunghiat, a luat din sânge şi a uns lobul urechii drepte a lui Aaron, degetul mare al mâinii lui drepte şi degetul mare al piciorului lui drept.

24. Apoi au fost aduşi fiii lui Aaron. Moise le-a uns cu sânge lobul urechii lor drepte, degetul mare al mâinii lor drepte şi degetul mare al piciorului lor drept, după care a stropit restul sângelui pe altar, de jur împrejur.

25. După aceea, a luat grăsimea – grăsimea cozii şi toată grăsimea de pe măruntaie – membrana ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi spata dreaptă.

26. Din coşul azimelor, care era înaintea Domnului, a luat o turtă de pâine, o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o turtă subţire şi le-a pus pe grăsime şi pe spata dreaptă.

27. Le-a pus apoi pe toate în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor săi şi le-a legănat ca jertfă legănată înaintea Domnului.

28. Apoi Moise le-a luat din mâinile lor şi le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot, ca o jertfă în vederea învestirii în slujire de o aromă plăcută; aceasta este o jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

29. Moise a luat pieptul şi l-a adus ca o jertfă legănată înaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise din berbecul folosit la învestirea în slujire, aşa cum îi poruncise Domnul.

30. După aceea, Moise a luat din untdelemnul pentru ungere şi din sângele de pe altar, după care l-a stropit pe Aaron şi veşmintele sale şi, de asemenea, pe fiii săi şi veşmintele lor.

31. Moise le-a zis lui Aaron şi fiilor săi: ,,Fierbeţi carnea la intrarea în Cortul Întâlnirii şi mâncaţi-o acolo împreună cu pâinea din coşul jertfelor folosite la învestirea în slujire, aşa cum am poruncit când am zis: «S-o mănânce Aaron şi fiii săi»,

32. iar ce va mai rămâne din carne şi din pâine să fie ars în foc.

33. Să nu ieşiţi dincolo de intrarea Cortului Întâlnirii timp de şapte zile, până când se vor împlini zilele învestirii voastre, căci şapte zile va dura învestirea voastră în slujire.

34. Ce s-a făcut astăzi, aşa a poruncit Domnul să se facă şi de acum încolo ca ispăşire pentru voi.

35. Să rămâneţi la intrarea Cortului Întâlnirii zi şi noapte, timp de şapte zile, şi să păziţi porunca Domnului ca să nu muriţi, căci aşa mi s-a poruncit.“

36. Aaron şi fiii săi au făcut toate lucrurile pe care Domnul le-a poruncit prin Moise.