Detaliile cărții

Leviticul 5

Tot jertfele pentru ispăşirea păcatelor.

1. Dacă cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui prin faptul că, deşi poate dezvălui ceea ce a văzut sau ştie, totuşi nu o face, îşi va purta pedeapsa.

2. Dacă cineva va atinge fără să-şi dea seama vreun lucru necurat, fie hoitul unei fiare necurate, fie hoitul unei vite necurate, fie hoitul unei târâtoare necurate, va fi necurat şi considerat vinovat.

3. Sau dacă cineva va atinge fără să-şi dea seama vreo necurăţie omenească, adică orice necurăţie prin care cineva poate ajunge necurat, iar apoi îşi va da seama de acest lucru, va fi considerat vinovat.

4. Dacă cineva va jura pripit că va face bine sau rău cu privire la orice lucru despre care se poate jura şi, deşi nu şi-a dat seama la început, ajunge totuşi să-şi dea seama mai târziu, va fi considerat vinovat.

5. Aşadar, dacă cineva se va face vinovat de oricare din aceste fapte, va trebui să-şi mărturisească păcatul săvârşit

6. şi să aducă Domnului ca jertfă pentru păcat, o femelă din turmă; să aducă ca jertfă pentru păcat o oaie sau o capră, iar preotul să facă ispăşire pentru păcatul acelui om.

7. Dacă nu poate aduce o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă pentru păcatul săvârşit două turturele sau doi pui de porumbei, una ca jertfă pentru păcat şi cealaltă ca ardere de tot.

8. Să le dea preotului care va trebui să aducă, mai întâi, ca jertfă pentru păcat prima turturea, rupându-i capul de la gât, fără să-l desprindă.

9. Apoi va trebui să stropească o latură a altarului cu o parte din sângele jertfei pentru păcat, iar restul sângelui să-l toarne la picioarele altarului; aceasta este o jertfă pentru păcat.

10. Cea de-a doua turturea s-o aducă ca ardere de tot, după rânduială. Aşa să facă preotul ispăşire pentru păcatul săvârşit de acel om şi acesta din urmă va fi iertat.

11. Dacă nu poate aduce nici două turturele sau doi pui de porumbei, atunci, cel care a păcătuit să aducă ca jertfă pentru păcatul săvârşit a zecea parte dintr-o efă de făină aleasă; să nu pună nici untdelemn şi nici tămâie pe ea, căci este o jertfă pentru păcat.

12. S-o ducă la preot şi preotul să ia un pumn de făină ca jertfă de aducere-aminte şi s-o ardă pe altar deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul; aceasta este o jertfă pentru păcat.

13. Aşa va trebui să facă preotul ispăşire pentru oricare din aceste păcate pe care omul acela le-a săvârşit şi astfel omul va fi iertat. Ceea ce va mai rămâne din jertfa aceasta să fie a preotului, aşa cum se obişnuieşte şi la darul de mâncare.»“

Jertfele pentru vină.

14. Domnul i-a mai zis lui Moise:

15. „Dacă cineva va săvârşi o nelegiuire şi va păcătui fără voie faţă de oricare din lucrurile sfinte ale Domnului, atunci va trebui să aducă Domnului ca jertfă pentru vină un berbec fără meteahnă din turmă, a cărui valoare în şecheli de argint să o apreciezi tu după valoarea şechelului Lăcaşului; aceasta este o jertfă pentru vină.

16. El să plătească pentru ceea ce a greşit în ce priveşte lucrurile sfinte, adăugând încă o a cincea parte din valoarea berbecului şi încredinţând-o apoi preotului. Preotul să facă ispăşire cu berbecul jertfei pentru vină şi omul acela va fi iertat.

17. Aşadar, dacă cineva va păcătui fără să-şi dea seama, săvârşind împotriva poruncilor Domnului lucruri care nu trebuie făcute, va fi considerat vinovat şi îşi va purta pedeapsa.

18. El va trebui să aducă preotului, ca jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă din turmă, la aprecierea ta; preotul să facă ispăşire în locul lui pentru nelegiuirea pe care a făcut-o fără voie şi acesta va fi iertat.

19. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta s-a făcut vinovat faţă de Domnul.“