Detaliile cărții

Leviticul 4

Jertfele pentru ispăşire.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Spune-le israeliţilor: «Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreunei porunci a Domnului, săvârşind fapte care nu trebuie făcute,

3. dacă cel ce păcătuieşte este chiar preotul care a primit ungerea, aducând astfel vină asupra poporului, el va trebui să aducă Domnului pentru păcatul săvârşit un viţel şi fără meteahnă din cireada sa, ca jertfă pentru păcat.

4. Să aducă viţelul la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe capul viţelului şi viţelul să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului.

5. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele viţelului, să-l aducă în Cortul Întâlnirii,

6. să-şi pună degetul în sânge şi să-l stropească de şapte ori înaintea Domnului, înaintea draperiei despărţitoare a Lăcaşului.

7. Preotul să ungă cu sânge coarnele altarului tămâierii, care este în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului; restul sângelui viţelului să-l verse la picioarele altarului arderilor de tot, care este la intrarea în Cortul Întâlnirii.

8. Apoi să ia toată grăsimea viţelului adus ca jertfă pentru păcat – şi anume grăsimea de pe măruntaie şi grăsimea din jurul măruntaielor –

9. cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi de pe coapse, precum şi membrana ficatului, care trebuie desprinsă odată cu rinichii.

10. Preotul să ia aceste părţi, aşa cum sunt luate de la boul adus ca jertfă de pace şi să le ardă pe altarul arderilor de tot.

11. Dar pielea viţelului, toată carnea lui, capul, picioarele, măruntaiele şi balega,

12. adică ce a rămas din viţel, să le ducă într-un loc curat în afara taberei, acolo unde se aruncă cenuşa şi să le ardă într-un foc făcut din lemne; deci să le ardă acolo unde se aruncă cenuşa.

Când toată adunarea a păcătuit.

13. Dacă toată adunarea lui Israel va păcătui fără voie şi nu-şi va da seama de lucrul acesta, săvârşind fapte care sunt împotriva poruncilor Domnului şi făcându-se astfel vinovată,

14. dacă păcatul pe care l-a săvârşit va fi descoperit, adunarea va trebui să aducă ca jertfă pentru păcat un viţel. Să-l aducă înaintea Cortului Întâlnirii,

15. iar sfatul bătrânilor adunării să-şi pună mâinile pe capul viţelului în prezenţa Domnului şi viţelul să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului.

16. Preotul care a primit ungerea să ia din sângele viţelului, să-l ducă în Cortul Întâlnirii,

17. să-şi pună degetul în sânge şi să stropească cu el de şapte ori înaintea Domnului, în faţa draperiei.

18. Apoi să ungă cu sânge coarnele altarului care este înaintea Domnului, în Cortul Întâlnirii, iar restul sângelui să-l verse la picioarele altarului arderilor de tot, care este la intrarea în Cortul Întâlnirii.

19. Toată grăsimea viţelului s-o ia şi s-o ardă pe altar.

20. Acest viţel să fie jertfit la fel ca viţelul jertfei pentru păcat. Astfel, preotul va face ispăşire pentru ei şi vor fi iertaţi.

21. Părţile rămase din viţel să fie duse în afara taberei şi să fie arse, la fel cum s-a făcut cu părţile primului viţel. Aceasta este o jertfă adusă pentru păcatul adunării.

Când păcătuieşte o căpetenie.

22. Dacă un conducător va păcătui fără voie împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, Dumnezeul său, săvârşind fapte care nu trebuie făcute şi făcându-se astfel vinovat,

23. dacă el ajunge să-şi descopere păcatul pe care l-a săvârşit, atunci va trebui să aducă ca jertfă un ţap fără meteahnă.

24. Să-şi pună mâna pe capul ţapului şi acesta să fie înjunghiat în locul unde se înjunghie arderile de tot înaintea Domnului; aceasta este o jertfă pentru păcat.

25. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat şi să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l toarne la picioarele altarului arderilor de tot.

26. Apoi să ardă toată grăsimea pe altar, la fel cum se arde grăsimea de la jertfa de pace. Aşa să facă preotul ispăşire pentru păcatul acelui conducător şi acesta din urmă va fi iertat.

27. Dacă unul dintre oamenii de rând păcătuieşte fără voie împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, săvârşind fapte care nu trebuie făcute şi făcându-se astfel vinovat,

28. dacă el ajunge să-şi descopere păcatul pe care l-a făcut, atunci va trebui să aducă ca jertfă pentru păcatul săvârşit o iadă fără meteahnă.

29. Să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi aceasta să fie înjunghiată în locul unde se aduc arderile de tot.

30. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei şi să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l toarne la picioarele altarului.

31. Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace şi s-o ardă pe altar, căci aceasta este de o aromă plăcută Domnului. Aşa să facă preotul ispăşire pentru păcatul omului de rând şi acesta din urmă va fi iertat.

32. Dacă va aduce ca jertfă pentru păcat un miel, acesta să fie fără meteahnă.

33. Să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi aceasta să fie înjunghiată în locul în care sunt înjunghiate arderile de tot.

34. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat şi să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l toarne la picioarele altarului.

35. Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace şi s-o ardă pe altar, deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Aşa să facă preotul ispăşire pentru păcatul săvârşit de acel om şi acesta din urmă va fi iertat.