Detaliile cărții

Leviticul 24

Rânduieli privitoare la sfeşnic.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Porunceşte israeliţilor să-ţi aducă pentru luminat untdelemn pur din măsline presate, ca să ardă în candele şi astfel sfeşnicul să lumineze continuu.

3. Aaron să-l pregătească în Cortul Întâlnirii, dincoace de draperia Mărturiei, ca să ardă continuu înaintea Domnului,de seara până dimineaţa. Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru toate generaţiile voastre.

4. Să aşeze candelele în sfeşnicul de aur curat, ca să fie întotdeauna înaintea Domnului.

5. Să iei făină aleasă şi să faci din ea douăsprezece pâini; pentru fiecare pâine să foloseşti două zecimi dintr-o efă.

Pâinile pentru punerea înainte.

6. Să le pui în două şiruri pe masa de aur curat, câte şase pe fiecare şir, înaintea Domnului.

7. Să pui tămâie curată pe fiecare şir, ca aceasta să poată fi pe pâine o aducere-aminte, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

8. În fiecare zi de Sabat să se aducă continuu aceste pâini înaintea Domnului, fiind luate de la israeliţi printr-un legământ veşnic.

9. Ele vor rămâne ale lui Aaron şi ale fiilor săi, care vor trebui să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din jertfele mistuite de foc pentru Domnul. Aceasta este o poruncă veşnică.“

Pedeapsa împotriva hulitorilor şi ucigaşilor.

10. Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean a ieşit printre israeliţi. Acest fiu al femeii israelite s-a luat la luptă, în tabără, cu un bărbat israelit.

11. Fiul femeii israelite a hulit Numele lui Dumnezeu şi L-a blestemat. L-au adus la Moise – pe mama lui o chema Şelomit, fiica lui Dibri, din seminţia lui Dan –

12. şi l-au închis până avea să le fie arătată hotărârea Domnului.

13. Domnul i-a zis lui Moise:

14. „Scoateţi-l pe cel ce a hulit în afara taberei; toţi aceia care l-au auzit să-şi pună mâinile pe capul lui şi întreaga adunare să-l omoare cu pietre.

15. Apoi să le spui israeliţilor: «Oricine Îl va blestema pe Dumnezeul lui îşi va purta pedeapsa pentru păcatul lui.

16. Cine va huli Numele Domnului va fi omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre. Atât străinii, cât şi băştinaşii care vor huli Numele Meu, să fie omorâţi.

17. Cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.

18. Cine va omorî un animal va trebui să dea altul în loc: viaţă pentru viaţă.

19. Dacă un om va răni pe semenul său, să i se facă aşa cum a făcut el:

20. rană pentru rană, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el semenului său.

21. Cel ce va omorî un animal va trebui să dea altul în loc, însă cel ce va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.

22. Să aveţi aceeaşi lege atât pentru străin, cât şi pentru băştinaş, căci Eu sunt Domnul,Dumnezeul vostru.»“

23. Moise le-a spus israeliţilor aceste cuvinte; ei au scos în afara taberei pe cel ce hulise şi l-au omorât cu pietre. Israeliţii au făcut aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.