Detaliile cărții

Leviticul 10

Doi fii ai lui Aaron arşi.

1. Nadab şi Abihu, fiii lui Aaron, şi-au luat fiecare cădelniţele, au pus foc în ele şi au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc străin înaintea Domnului, lucru pe care El nu li-l poruncise.

2. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului care i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului.

3. Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Iată deci ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis: «În mijlocul celor ce se apropie de Mine Mă voi sfinţi şi înaintea întregului popor Mă voi slăvi.»“ Aaron a tăcut.

4. Moise i-a chemat pe Mişael şi pe Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Apropiaţi-vă, luaţi-vă rudele dinaintea Lăcaşului şi duceţi-le într-un loc, în afara taberei.“

5. Ei au venit şi i-au dus pe fiii lui Aaron afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, aşa cum poruncise Moise.

6. După aceea, Moise le-a zis lui Aaron şi fiilor săi, Elazar şi Itamar: „Să nu vă descoperiţi capetele şi să nu vă sfâşiaţi veşmintele căci veţi muri şi El se va mânia pe toată adunarea. Lăsaţi-i pe fraţii voştri, toată casa lui Israel, să-i jelească pe cei ce au fost mistuiţi de focul Domnului.

7. Să nu ieşiţi dincolo de intrarea în Cortul Întâlnirii ca să nu muriţi, căci untdelemnul pentru ungere, untdelemnul Domnului, este peste voi.“ Ei au făcut aşa cum le-a poruncit Moise.

Părţile cuvenite lui Aaron şi fiilor lui.

8. Domnul i-a zis lui Aaron:

9. „Nici tu şi nici fiii tăi să nu beţi vin sau băutură tare, atunci când veţi intra în Cortul Întâlnirii, ca să nu muriţi. Aceasta este o poruncă veşnică pentru toate generaţiile.

10. Să faceţi deosebire între ce este sfânt şi ce este obişnuit, între ce este curat şi ce este necurat

11. şi să-i învăţaţi pe israeliţi toate poruncile pe care Domnul li le-a dat prin Moise.“

12. Moise i-a zis lui Aaron şi fiilor care i-au mai rămas, Elazar şi Itamar: „Luaţi darul de mâncare rămas de la jertfele mistuite de foc pentru Domnul şi mâncaţi-l nedospit lângă altar, căci este preasfânt.

13. Să-l mâncaţi într-un loc sfânt; el este dreptul vostru şi al fiilor voştri din jertfele mistuite de foc pentru Domnul, căci aşa mi s-a poruncit.

14. Dar pieptul jertfei legănate şi spata adusă ca jertfă prin ridicare va trebui să le mâncaţi într-un loc curat atât voi, cât şi fiii voştri şi fiicele voastre, căci ele v-au fost date vouă şi copiilor voştri din jertfele de pace ale israeliţilor.

15. Spata adusă ca jertfă prin ridicare şi pieptul jertfei legănate să fie aduse împreună cu grăsimea jertfelor mistuite de foc şi să fie legănate înaintea Domnului ca jertfă legănată; ele vor fi ale tale şi ale fiilor tăi pentru totdeauna, aşa cum a poruncit Domnul.“

16. Apoi Moise a căutat cu atenţie ţapul jertfei pentru păcat, însă acesta fusese ars. El s-a mâniat pe Elazar şi pe Itamar, fiii care-i mai rămăseseră lui Aaron, şi le-a zis:

17. „De ce n-aţi mâncat jertfa pentru păcat în Lăcaş, căci aceasta este preasfântă şi Dumnezeu v-a dat-o vouă ca să purtaţi vina adunării şi să faceţi ispăşire pentru ea înaintea Domnului?

18. Uite, sângele ei nici n-a fost adus în Locul Sfânt! Trebuia să o mâncaţi în Lăcaş, aşa cum am poruncit!“

19. Aaron i-a zis lui Moise: „Dar ei au adus astăzi jertfa pentru păcatul lor, precum şi arderea de tot înaintea Domnului şi totuşi aceste lucruri au venit peste mine. Dacă aş fi mâncat azi jertfa pentru păcat, aş mai fi fost plăcut în ochii Domnului?“

20. Când a auzit Moise aceste cuvinte, a fost mulţumit.