Detaliile cărții

Leviticul 1

Arderile de tot.

1. Domnul l-a chemat pe Moise şi a vorbit cu el din Cortul Întâlnirii, poruncindu-i

2. să li se adreseze israeliţilor şi să le spună astfel: „Când vreunul dintre voi aduce Domnului un dar, să-l aducă din turmele de oi sau din cirezile de vite.

3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă; să-l aducă la intrarea în Cortul Întâlnirii ca să fie plăcut înaintea Domnului.

4. Să-şi pună mâna pe capul viţelului adus ca ardere de tot şi acesta va fi primit în locul lui ca ispăşire pentru el.

5. Viţelul să fie înjunghiat înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii.

6. Arderea de tot să fie jupuită şi tăiată în bucăţi.

7. Fiii preotului Aaron vor trebui să facă foc pe altar şi să pună lemne în foc.

8. Apoi preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar,

9. iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Şi preotul să le ardă pe altar ca o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

10. Dacă darul lui pentru arderea de tot este din turmă, din oi sau din capre, atunci să fie un mascul fără meteahnă.

11. Să-l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur.

12. Preotul să-l taie în bucăţi, după care să aşeze bucăţile împreună cu capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar,

13. iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar; aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

Arderea de tot din păsări.

14. Dacă darul adus Domnului este o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbei.

15. Preotul să aducă pasărea lângă altar, să-i despice capul şi să o ardă pe altar; va trebui ca sângele să i se scurgă pe o parte a altarului.

16. Apoi să-i scoată guşa cu ce are în ea şi să o arunce lângă altar, pe partea de răsărit, în locul pentru cenuşă.

17. Să-i taie aripile fără a le scoate de tot. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.