Detaliile cărții

Isaia 48

Vechile şi noile prorocii.

1. Ascultaţi lucrul acesta, casă a lui Iacov, voi, care sunteţi chemaţi cu numele lui Israel şi care vă trageţi din Iuda, voi, care juraţi pe Numele DOMNULUI şi-L chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr sau dreptate,

2. chiar dacă vă numiţi pe voi înşivă după Cetatea Sfântă şi vă bizuiţi pe Dumnezeul lui Israel, al Cărui Nume este DOMNUL Oştirilor!

3. Lucrurile de dinainte le-am prevestit demult, gura Mea le-a vestit, Eu le-am făcut cunoscute; apoi, dintr-odată, am lucrat, iar ele s-au împlinit.

4. Pentru că ştiu că eşti încăpăţânat şi tendoanele gâtului tău sunt de fier, iar fruntea de bronz,

5. de aceea ţi-am vestit aceste lucruri demult. Înainte să se împlinească ţi le-am vestit, ca nu cumva să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit şi chipul meu turnat le-a poruncit!’

6. Ai auzit. Acum uită-te la toate acestea! De ce nu vrei să recunoşti? De acum îţi voi descoperi lucruri noi, taine de care nu aveai ştiinţă.

7. Ele sunt create acum, şi nu în vechime. Până azi tu n-ai mai auzit de ele, ca să poţi spune: ‘Le ştiam deja.’

8. Nu, nu le-ai auzit, nici nu le-ai cunoscut, urechea ta nemaifiind demult deschisă, căci am ştiut că te vei purta cu necredincioşie şi că, încă de la naştere, ai fost numit răzvrătit.

9. Pentru Numele Meu întârzii mânia Mea şi pentru lauda Mea o opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.

10. Iată, te-am curăţat, dar nu ca pe argint, ci te-am încercat în cuptorul suferinţei.

11. De dragul Meu, de dragul Meu fac aceasta, căci de ce să fie profanat Numele Meu? Slava Mea n-o voi da altuia.

12. Ascultă-Mă, Iacove, Israele, pe care te-am chemat! Eu sunt Acela! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă!

13. Mâna Mea a pus temeliile pământului şi dreapta Mea a desfăşurat cerurile; când le chem ele se înfăţişează împreună.

14. Adunaţi-vă cu toţii şi ascultaţi! Care dintre idoli a prevestit aceste lucruri? El, cel iubit de DOMNUL, Îi va îndeplini planul împotriva Babilonului, iar braţul său va fi împotriva caldeenilor.

15. Eu, chiar Eu am vorbit! Eu l-am chemat, Eu l-am adus, iar el îşi va îndeplini misiunea!

16. Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi aceasta! De la început nu v-am spus taine; când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo. Acum, Stăpânul Domn m-a trimis împreună cu Duhul Său.»

17. Aşa vorbeşte DOMNUL, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: «Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul tău, Care te învaţă ce este spre binele tău, Care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi.

18. O, de-ai fi luat aminte la poruncile Mele, pacea ta ar fi fost ca un râu, iar dreptatea ta ca valurile mării;

19. urmaşii tăi ar fi fost ca nisipul, ca boabele lui ar fi fost copiii tăi şi niciodată nu ar fi fost şters sau nimicit numele lor dinaintea Mea!»

20. Părăsiţi Babilonul! Fugiţi dintre caldeeni! Cu un strigăt de bucurie vestiţi şi proclamaţi! Trimiteţi vestea până la marginile pământului! Spuneţi: «DOMNUL l-a răscumpărat pe robul Său Iacov!»

21. Ei n-au însetat când i-a condus prin pustie; El a făcut să curgă pentru ei apă din stâncă; a despicat stânca şi a ţâşnit apă.

22. «Pentru cei răi, zice DOMNUL, nu este pace.»