Detaliile cărții

Isaia 46

1. Bel se prăbuşeşte, Nebo se îndoaie. Idolii lor sunt puşi pe animale de povară; idolii pe care-i purtaţi sunt o povară pentru animalele obosite.

2. Se prăbuşesc, se îndoaie împreună; nu pot să salveze povara, ei înşişi mergând în captivitate.

3. «Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, întreaga rămăşiţă a casei lui Israel, voi, pe care v-am cărat înainte de a vă naşte, v-am purtat încă din pântece!

4. Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până veţi încărunţi vă voi purta. Eu v-am făcut şi Eu vă voi sprijini; vă voi purta şi vă voi scăpa.

5. Cu cine Mă veţi compara şi Mă veţi face egal? Cu cine Mă veţi asemăna ca să fim deopotrivă?

6. Unii varsă aurul din pungă, şi cântăresc argintul în cumpănă, angajează un artizan, care-l preface într-un zeu, apoi se prostern şi i se închină.

7. Îl pun pe umeri şi-l poartă, îl aşază la locul lui şi acolo rămâne; nu se poate mişca de la locul lui. Dacă cineva strigă la el, nu-i răspunde, nici nu-l izbăveşte din necaz.

8. Amintiţi-vă acest lucru şi luaţi-l în seamă! Gândiţi-vă din nou la el, răzvrătiţilor!

9. Amintiţi-vă lucrurile de la început, acelea din vechime, căci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul! Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!

10. Eu fac cunoscut mai dinainte sfârşitul şi, din vremuri străvechi, descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând: ‘Planul Meu rămâne să se împlinească; voi face tot ceea ce doresc!’

11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă şi, dintr-o ţară îndepărtată, aduc omul care Îmi va împlini planul. Ce am spus voi duce la îndeplinire şi ce am plănuit voi face.

12. Ascultaţi-Mă, îndărătnicilor, voi, ce sunteţi departe de dreptate!

13. Îmi aduc aproape dreptatea; ea nu este departe, iar mântuirea Mea nu va întârzia. Voi dărui Sionului mântuirea şi Israelului, slava Mea.