Detaliile cărții

Isaia 43

Numai Domnul răscumpără pe Israel.

1. Dar acum, aşa vorbeşte DOMNUL, El, Care te-a creat, Iacove; El, Care te-a modelat, Israele: «Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat; te-am chemat pe nume, eşti al Meu.

2. Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars şi flacăra nu te va mistui.

3. Căci Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Cuş şi Seba în schimbul tău.

4. Pentru că eşti preţios în ochii Mei şi onorat şi pentru că te iubesc, voi da oameni pentru tine şi neamuri în schimbul vieţii tale.

5. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Îţi voi aduce urmaşii de la răsărit şi te voi aduna de la apus!

6. Voi zice nordului: ‘Dă-le drumul!’ şi sudului: ‘Nu-i mai ţine! Adu-i pe fiii Mei de departe şi pe fiicele Mele de la marginile pământului –

7. pe toţi cei ce poartă Numele Meu, pe cei pe care i-am creat pentru slava Mea, pe cei pe care i-am modelat şi i-am făcut.’»

8. Adu-l pe poporul orb, dar care are ochi, pe poporul surd, dar care are urechi!

9. Să se adune toate neamurile şi să se strângă popoarele! Care dintre ele a vestit aceasta şi care dintre ele ne-au prezis lucrurile care s-au întâmplat? Să-şi aducă martori care să dovedească că au dreptate, astfel ca ceilalţi să audă şi să poată zice: «Da! Este adevărat!»

10. «Voi sunteţi martorii Mei, zice DOMNUL, voi şi Robul Meu pe Care L-am ales, ca să cunoaşteţi, să Mă credeţi, şi să înţelegeţi că Eu sunt. Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu şi nici după Mine nu va fi.

11. Eu, Eu sunt DOMNUL şi în afară de Mine nu este alt Mântuitor.

12. Eu am vestit, am mântuit şi am proclamat şi nu sunt străin între voi. Voi Îmi sunteţi martori, zice DOMNUL, că Eu sunt Dumnezeu.

13. Da, din zilele străvechi Eu sunt. Nimeni nu poate izbăvi din mâna Mea! Când Eu lucrez, cine se poate împotrivi?»

14. Aşa vorbeşte DOMNUL, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: «De dragul vostru voi trimite o armată invadatoare împotriva Babilonului şi îi voi sili pe toţi caldeenii să fugă cu corăbiile cu care se mândresc acum.

15. Eu sunt DOMNUL, Sfântul vostru, Creatorul lui Israel, Împăratul vostru.»

16. Aşa vorbeşte DOMNUL, Cel Care a făcut o cale prin mare şi o cărare prin apele vijelioase,

17. Cel Care a scos care şi cai, împreună cu o puternică oştire. Ei rămân culcaţi, neputându-se ridica; sunt fără vlagă, stinşi ca un muc de lumânare:

18. «Uitaţi lucrurile care au fost! Nu vă mai gândiţi la cele din vechime!

19. Iată-Mă pe cale de a face ceva nou; acum se iveşte, nu-l recunoaşteţi? Voi face o cale în pustie şi râuri în deşert.

20. Animalele sălbatice, şacalii şi bufniţele, Mă vor slăvi, căci dau apă în pustie şi râuri în deşert, pentru a da de băut poporului Meu, alesul Meu,

21. poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească lauda Mea.

22. Totuşi tu, Iacove, nu M-ai chemat, ci te-ai plictisit de Mine, Israele!

23. Nu Mi-ai adus oi drept arderi de tot şi cu jertfele tale nu M-ai onorat. Eu nu te-am împovărat cu daruri de mâncare şi nu te-am obosit cerându-ţi tămâie.

24. Nu mi-ai cumpărat obligeană cu argintul tău, nici nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, ci M-ai împovărat cu păcatele tale, M-ai obosit cu nedreptăţile tale.

25. Eu, da, Eu sunt Cel Ce-ţi şterg nelegiuirile, de dragul Meu, şi nu-Mi voi mai aminti de ele.

26. Aminteşte-Mi faptele şi hai să ne judecăm împreună! Apără-ţi cauza, ca să fii dovedit drept!

27. Întâiul tău strămoş a păcătuit, iar mijlocitorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea.

28. De aceea i-am dezonorat pe conducătorii Sfântului Lăcaş, l-am dat spre nimicire pe Iacov, şi batjocurii – pe Israel.