Detaliile cărții

Isaia 3

1. Acum Stăpânul, DOMNUL Oştirilor, va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi ajutor, toată resursa de pâine şi toată resursa de apă;

2. orice viteaz şi soldat, judecător şi profet, prezicător şi bătrân;

3. orice căpetenie peste cincizeci şi demnitar, sfetnic, meşteşugar priceput şi vrăjitor iscusit.

4. Le voi da băieţi drept conducători şi nişte copii îi vor conduce.

5. Oamenii se vor asupri unii pe alţii, fiecare se va asupri unul pe celălalt, fiecare pe semenul său; cel tânăr se va ridica împotriva celui bătrân, şi cel de rând împotriva celui onorat.

6. Un om îl va apuca pe unul din fraţii săi, în casa tatălui său, şi-i va zice: «Tu ai o mantie, fii conducătorul nostru! Stăpâneşte peste această grămadă de ruine!»

7. Însă, tot în ziua aceea, celălalt va striga: «Nu pot eu să fiu doctor! În casa mea n-am nici mâncare, nici îmbrăcăminte; nu mă puneţi conducător al acestui popor!»

8. Ierusalimul s-a clătinat şi Iuda s-a prăbuşit, pentru că vorbele şi faptele lor sunt împotriva DOMNULUI, sfidând prezenţa Sa glorioasă.

9. Înfăţişarea feţei lor mărturiseşte împotriva lor. Îşi arată păcatul precum făcea Sodoma; nu-l ascund! Vai de ei! Şi-au adus nenorocirea asupra lor.

10. Spuneţi-le celor drepţi că de ei va fi bine! Ei se vor bucura de rodul faptelor lor.

11. Vai de cei răi! Nenorocirea este peste ei, pentru că li se va face după faptele lor.

12. Copiii Îmi asupresc poporul, iar femeile îl stăpânesc. Poporul Meu, conducătorii voştri vă duc în rătăcire şi încurcă mersul căilor voastre!

13. DOMNUL Se ridică să acuze; stă în picioare să judece popoarele;

14. DOMNUL intră la judecată cu bătrânii şi cu prinţii poporului Său. «Voi aţi devorat via! Prada de la cel sărac este în casele voastre!

15. Cu ce drept Îmi călcaţi în picioare poporul şi zdrobiţi faţa celui sărac?» zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.

16. DOMNUL a zis: «Fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, aruncă priviri galeşe, călcând cu paşi mărunţi şi cu podoabele zornăindu-le pe glezne.

17. De aceea Stăpânul va aduce râie pe capetele fiicelor Sionului, DOMNUL le va dezveli părţile ascunse.»

18. În ziua aceea Stăpânul le va îndepărta frumuseţea verigilor, a sorişorilor şi a lunişoarelor,

19. a cerceilor, a brăţărilor şi a maramelor,

20. a vălurilor de pe cap şi a lănţişoarelor de la gleznă, a brâielor, a sticluţelor cu parfum şi a amuletelor,

21. a inelelor cu sigiliu, a inelelor din nas,

22. a hainelor lungi de sărbătoare, a cămăşilor, a mantiilor, a săculeţilor,

23. a oglinzilor, a lenjeriei, a turbanelor şi a eşarfelor.

24. În loc de parfum va fi putoare, în loc de brâu va fi o funie, în loc de păr aranjat, chelie, în loc de haină frumoasă, un sac strâmt, în loc de frumuseţe, însemnare cu fierul roşu.

25. Bărbaţii voştri vor cădea ucişi de sabie şi vitejii voştri vor cădea în bătălie.

26. Porţile Sionului vor plânge şi vor geme şi astfel Sionul, despuiat, se va aşeza pe pământ!