Detaliile cărții

2 Imparati 13

Domnia lui Ioahaz în Israel.

1. Iehoahaz, fiul lui Iehu, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al douăzeci şi treilea an al domniei lui Ioaş, fiul lui Ahazia, şi a domnit timp de şaptesprezece ani.

2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, trăind în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască, şi nu s-a depărtat de la ele.

3. Mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel, şi El l-a dat pe mâna lui Hazael, regele Aramului, şi pe mâna lui Ben-Hadad, fiul său, în tot timpul cât aceştia au trăit.

4. Iehoahaz a stăruit înaintea Domnului şi Domnul l-a ascultat pentru că a văzut felul în care Israel era asuprit, căci regele Aramului îi asuprea pe israeliţi.

5. Prin urmare, Domnul i-a dat lui Israel un eliberator şi poporul a scăpat din mâna arameilor. Israeliţii au locuit în corturile lor ca mai înainte.

6. Dar cu toate acestea ei nu s-au depărtat de păcatele familiei lui Ieroboam, care l-a făcut pe Israel să păcătuiască, ci au umblat în ele. De asemenea, stâlpul Aşerei a mai rămas în Samaria.

7. Din toată oştirea lui Iehoahaz, n-au mai rămas decât cincizeci de călăreţi, zece care şi zece mii de pedestraşi, căci regele Aramului îi distrusese şi îi făcuse ca pulberea pe care o calci în picioare.

8. Celelalte fapte ale lui Iehoahaz, tot ce a făcut el şi isprăvile lui, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

9. Iehoahaz s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat în Samaria, iar în locul lui a domnit fiul său Iehoaş.

Ioas.

10. În al treizeci şi şaptelea an al domniei lui Ioaş, regele lui Iuda, Iehoaş, fiul lui Iehoahaz, a început să domnească peste Israel, în Samaria, şi a domnit timp de şaisprezece ani.

11. El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi nu s-a depărtat de nici unul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

12. Celelalte fapte ale lui Iehoaş, tot ce a făcut el şi isprăvile lui din războiul împotriva lui Amaţia, regele lui Iuda, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

13. Iehoaş s-a culcat alături de părinţii săi şi în locul lui a domnit Ieroboam. Iehoaş a fost înmormântat în Samaria, alături de regii lui Israel.

Moartea lui Elisei.

14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Iehoaş, regele lui Israel, venise la el ca să-l vadă şi plânsese înaintea lui, bocind astfel: - Părintele meu! Părintele meu! Carul lui Israel şi călăreţii lui!

15. - Ia un arc şi nişte săgeţi! i-a zis Elisei. Şi el a luat un arc şi nişte săgeţi.

16. - Acum încordează arcul cu mâna ta! i-a zis el regelui lui Israel. După ce a încordat arcul cu mâna lui, Elisei şi-a pus mâinile pe mâinile regelui.

17. - Deschide fereastra dinspre răsărit! i-a zis Elisei. Şi el a deschis-o. - Trage! i-a zis Elisei. Şi el a tras. - Aceasta este săgeata biruinţei Domnului, o săgeată a biruinţei împotriva lui Aram, i-a zis Elisei, căci tu îi vei lovi pe aramei la Afek până îi vei nimici.

18. Apoi i-a zis: - Ia săgeţile! Şi el le-a luat. - Loveşte pământul cu ele! i-a zis el regelui lui Israel. El a lovit pământul de trei ori, după care s-a oprit.

19. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi i-a zis: - Ar fi trebuit să loveşti de cinci sau de şase ori şi atunci i-ai fi lovit pe aramei până i-ai fi nimicit. Acum însă îi vei învinge doar de trei ori.

20. Aşadar, Elisei a murit şi a fost înmormântat. În anul următor nişte cete de moabiţi au invadat ţara.

21. Când au văzut una dintre aceste cete, nişte israeliţi care îngropau un mort s-au grăbit şi au aruncat trupul mortului în mormântul lui Elisei. Când trupul mortului a atins oasele lui Elisei, omul a înviat şi s-a ridicat în picioare.

22. Hazael, regele Aramului, l-a asuprit pe Israel în tot timpul vieţii lui Iehoahaz.

23. Totuşi Domnul a fost îndurător faţă de israeliţi şi a avut milă de ei, întorcându-Şi faţa spre ei datorită legământului Său cu Avraam, Isaac şi Iacov. Nici până acum n-a dorit să-i distrugă sau să-i izgonească din prezenţa Lui.

24. Hazael, regele Aramului, a murit, iar în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad.

25. Atunci Iehoaş, fiul lui Iehoahaz, a luat înapoi de sub stăpânirea lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile pe care le cucerise Hazael de la Iehoahaz, tatăl său. Iehoaş l-a învins de trei ori şi astfel a luat înapoi cetăţile lui Israel.