Detaliile cărții

Isaia 27

1. În ziua aceea DOMNUL va pedepsi, cu sabia Sa aspră, mare şi puternică, Leviatanul, şarpele fugar, Leviatanul, şarpele încolăcit. Va ucide monstrul Tanin din mare!

2. În ziua aceea va exista o vie aleasă: «Cântaţi despre ea!

3. Eu, DOMNUL, sunt păzitorul ei: o ud tot timpul şi o păzesc zi şi noapte, pentru ca nimeni să nu-i facă rău.

4. Nu sunt mânios deloc. Dar dacă voi găsi spini şi mărăcini, voi mărşălui la luptă împotriva lor şi îi voi arde pe toţi.

5. Afară doar dacă aceştia vor căuta ocrotirea Mea şi vor urmări să se împace cu Mine; da, să se împace cu Mine.»

6. În zilele care vin, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori, va da lăstari şi va umple întreaga lume cu rod.

7. L-a lovit oare Domnul cum i-a lovit pe cei ce-l loveau? A fost el ucis cum au fost ucişi cei ce-l ucideau?

8. Izgonindu-l, trimiţându-l în exil, Te-ai luptat cu el! Cu suflarea Sa năprasnică l-a strămutat în ziua când a suflat vântul de răsărit.

9. Prin urmare, astfel va fi ispăşită vina lui Iacov, acesta va fi rodul deplin al îndepărtării păcatului său: când El va face din toate pietrele altarelor nişte pietre de var zdrobite în bucăţi, nu vor mai rămâne în picioare nici aşerele şi nici stâlpii închinaţi soarelui.

10. Cetatea fortificată este pustie; a ajuns o locuinţă abandonată şi pustiită ca un deşert. Acolo pasc viţeii, acolo se odihnesc şi-i mănâncă ramurile.

11. Când ramurile i se usucă, sunt rupte, iar femeile vin şi fac foc cu ele. Fiindcă acesta este un popor fără minte, Creatorul lor nu va avea milă de ei, Făcătorul lor nu se va îndura de ei.

12. În ziua aceea DOMNUL va treiera de la cursul Eufratului până la Râul Egiptului, iar voi, israeliţi, veţi fi adunaţi unul câte unul.

13. În ziua aceea o trâmbiţă mare va suna, iar cei ce au pierit în Asiria şi cei exilaţi în ţara Egiptului vor veni şi se vor închina DOMNULUI pe muntele cel sfânt, în Ierusalim.