Detaliile cărții

Isaia 2

1. Aceasta este ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim:

2. „În zilele de pe urmă, muntele Casei DOMNULUI va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi, va fi înălţat deasupra dealurilor şi toate neamurile vor curge spre el.

3. Multe popoare vor veni şi vor zice: «Să mergem şi să ne suim la muntele DOMNULUI, la Casa Dumnezeului lui Iacov! El să ne înveţe căile Sale, şi noi să umblăm pe cărările Sale!» Căci din Sion va ieşi Legea, iar Cuvântul DOMNULUI – din Ierusalim.

4. El va judeca între neamuri şi va hotărî pentru multe popoare. Ele îşi vor făuri din săbii pluguri, şi din suliţe – cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam şi nu vor mai învăţa războiul.

5. Veniţi, voi cei din casa lui Iacov, veniţi să umblăm în lumina Domnului!

6. Ţi-ai părăsit poporul, pe cei din casa lui Iacov! Ei sunt plini de obiceiurile Răsăritului; ei practică divinaţia ca filistenii şi dau mâna cu păgânii.

7. Ţara le este plină de argint şi aur, bogăţiile lor nu se mai termină. Ţara le este plină de cai, şi carele lor sunt fără număr.

8. Ţara le este plină de idoli; ei se pleacă înaintea lucrului făcut de mâinile lor, înaintea a ceea ce a făcut degetele lor.

9. Omul va fi umilit, fiecare se va smeri – nu-i ierta!

10. Intră în stâncă şi ascunde-te în ţărână de groaza DOMNULUI şi din pricina strălucirii măreţiei Sale!

11. Ochiul celui arogant va fi smerit şi mândria oamenilor va fi răsturnată. Doar DOMNUL va fi înălţat în acea zi!

12. DOMNUL Oştirilor are o zi pregătită împotriva a tot ce este mândru şi semeţ, împotriva a tot ce este înălţat – toţi aceştia vor fi umiliţi;

13. împotriva tuturor cedrilor Libanului, semeţi şi înălţaţi, şi împotriva tuturor stejarilor din Basan;

14. împotriva tuturor munţilor înalţi şi împotriva tuturor dealurilor semeţe;

15. împotriva oricărui turn înalt şi împotriva oricărui zid întărit;

16. împotriva tuturor corăbiilor de Tarşiş şi împotriva tuturor corăbiilor încărcate cu lucruri frumoase.

17. Aroganţa oamenilor va fi smerită şi mândria fiecăruia va fi răsturnată. Doar DOMNUL va fi înălţat în ziua aceea;

18. idolii vor fi nimiciţi în întregime!

19. Oamenii vor intra în peşterile din stânci şi în gropile pământului de groaza DOMNULUI şi din pricina strălucirii măreţiei Sale, atunci când El Se va ridica să clatine pământul!

20. În ziua aceea oamenii îşi vor arunca, la cârtiţe şi la lilieci, idolii de argint şi de aur, pe care şi-i făcuseră ca să li se închine,

21. şi vor intra în peşterile din stânci şi în crăpăturile piscurilor de groaza DOMNULUI şi din pricina strălucirii măreţiei Sale, atunci când El se va ridica să clatine pământul!

22. Nu vă mai încredeţi în om! El are doar suflare în nări. Ce preţ are el!?