Detaliile cărții

Isaia 18

Asupra Etiopiei.

1. Vai de tine, ţară în care se aude fâlfâit de aripi, ţară de dincolo de râurile lui Cuş,

2. ţară care-ţi trimiţi solii pe calea apei, în corăbii de papirus! Duceţi-vă, soli iuţi! Duceţi-vă la un neam înalt şi cu pielea netedă, la un popor temut aproape şi departe, la un neam puternic şi cuceritor, a cărei ţară e străbătută de râuri!

3. Voi toţi, locuitori ai lumii, toţi care locuiţi pământul, când se ridică steagul pe munţi, să luaţi aminte! Când sună cornul, să ascultaţi!

4. Căci DOMNUL mi-a vorbit astfel: «Eu voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa Mea, voi fi ca o adiere fierbinte în lumina soarelui şi ca un nor de rouă în căldura secerişului.

5. Căci chiar înaintea secerişului, când floarea cade, şi rodul se coace, El va tăia mlădiţele cu cosoare, va tăia vlăstarii şi-i va arunca.

6. Toţi vor fi lăsaţi păsărilor răpitoare din munţi şi animalelor sălbatice. Păsările răpitoare îşi vor petrece vara pe ei şi toate animalele sălbatice vor ierna pe ei.»

7. În vremea aceea, un popor înalt şi cu pielea netedă, temut aproape şi departe, un neam puternic şi cuceritor, a cărei ţară e străbătută de râuri, va aduce daruri DOMNULUI Oştirilor la muntele Sion, locul Numelui DOMNULUI Oştirilor.“