Detaliile cărții

Iov 34

1. Elihu a continuat:

2. „ Ascultaţi cuvintele mele, înţelepţilor, ascultaţi-mă, voi cei ce aveţi cunoştinţă!

3. Căci urechea deosebeşte cuvintele, după cum cerul gurii gustă mâncarea.

4. Să alegem ce este drept; să învăţăm împreună ce este bine.

5. Căci Iov a zis: «Sunt nevinovat, însă Dumnezeu nu-mi dă dreptate.

6. Deşi sunt drept, sunt considerat mincinos. Deşi sunt fără vină, săgeţile Lui mă rănesc şi nu mă mai vindec.»

7. Este vreun alt om ca Iov, care să bea batjocura aşa cum bea apa,

8. care să umble cu cei ce fac răul şi să se însoţească cu nelegiuiţii?

9. Căci el a zis: «Nu e de nici un folos omului să-şi găsească desfătarea în Dumnezeu.»

10. De aceea voi, pricepuţilor, ascultaţi-mă! Departe de Dumnezeu fărădelegea şi de Cel Atotputernic nedreptatea!

11. El răsplăteşte omului după faptele lui şi dă fiecăruia după purtarea lui.

12. Dumnezeu nu poate săvârşi fărădelegea, Cel Atotputernic nu poate perverti dreptatea.

13. Cine I-a încredinţat pământul? Cine I-a supus întreaga lume?

14. Dacă ar fi vrut să-Şi retragă duhul şi suflarea,

15. toată omenirea ar pieri şi omul s-ar întoarce în ţărână.

16. Dacă ai pricepere, ascultă-mă, ia aminte la ce îţi voi spune!

17. Poate stăpâni cel ce urăşte dreptatea? Îl vei condamna tu pe Cel Drept şi Puternic,

18. Care zice împăraţilor: «Ticăloşilor!», Care zice prinţilor: «Răilor!»,

19. Care nu părtineşte pe domnitori, nici nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Sale?

20. Ei îşi pierd viaţa într-o clipă, la miezul nopţii; poporul se clatină şi piere. Cel puternic piere fără amestecul vreunei mâini.

21. Ochii Săi cunosc căile oamenilor; El le vede fiecare pas.

22. Nu există loc întunecos sau întuneric adânc unde să se ascundă cei ce fac răul.

23. Căci nu de om depinde vremea în care să vină la judecată înaintea lui Dumnezeu.

24. Îi scutură pe cei puternici fără cercetare şi-i pune pe alţii în locul lor.

25. Pentru că le cunoaşte faptele, îi răstoarnă noaptea şi sunt zdrobiţi;

26. îi loveşte pentru răutatea lor înaintea ochilor tuturor,

27. pentru că nu L-au mai urmat şi nu le-a mai păsat de nici una din căile Lui.

28. Ei au făcut ca strigătul celui sărac să ajungă înaintea Lui, aşa că El a auzit strigătul celui în necaz.

29. Când tace, cine-L poate condamna? Când Îşi ascunde faţa, cine-L poate vedea? La fel se poartă fie cu un neam, fie cu un om.

30. Aşa că cel nelegiuit nu va domni, ca să nu fie o cursă pentru popor.

31. I-a spus cineva vreodată lui Dumnezeu: «Am răbdat pedeapsa, dar nu voi mai păcătui.?

32. Învaţă-mă ceea ce nu văd! Dacă am făcut nedreptate, nu voi mai face!»

33. Ar trebui El să îndrepte ceea ce a făcut pentru că tu protestezi? Tu trebuie să hotărăşti, nu eu! Deci spune ceea ce ştii!

34. Oamenii pricepuţi vorbesc ca mine, iar omul înţelept care mă aude, spune şi el:

35. «Iov vorbeşte din neştiinţă, cuvintele lui sunt fără pricepere.»

36. Să fie încercat mai departe, pentru că vorbeşte ca un om rău.

37. El adaugă răzvrătire la păcatul său, bate din palme între noi şi îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.“