Detaliile cărții

Iov 33

1. Aşadar, Iov, ascultă cuvintele mele, ia aminte la tot ce-ţi voi spune!

2. Sunt gata să-mi deschid gura; cuvintele îmi sunt pe vârful limbii.

3. Cuvintele mele vin dintr-o inimă dreaptă şi buzele mele spun sincer ceea ce ştiu.

4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut; Suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

5. Răspunde-mi, dacă poţi, pregăteşte-te şi confruntă-mă!

6. Înaintea lui Dumnezeu şi eu sunt ca tine, şi eu am fost făcut din lut.

7. Nu-ţi fie teamă de mine, nu voi apăsa din greu asupra ta.

8. Tu ai vorbit în auzul meu – am auzit sunetul cuvintelor tale.

9. Tu zici: «Sunt curat, fără greşeală; sunt curat, nu este nelegiuire în mine,

10. dar Dumnezeu caută să-mi stea împotrivă, mă consideră duşmanul Lui.

11. Îmi pune picioarele-n butuci şi îmi urmăreşte toate căile.»

12. Îţi spun că aici n-ai dreptate, pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul.

13. De ce te cerţi cu El pentru că nu dă socoteală de nici una din faptele Sale?

14. Căci Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama.

15. Într-un vis, într-o vedenie de noapte, când somnul adânc vine peste oameni, când ei dorm în paturile lor,

16. atunci El le deschide urechile şi îi înştiinţează prin învăţăturile Lui,

17. ca să-l întoarcă pe om de la faptele lui şi să-l ferească de mândrie,

18. să-i cruţe sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei.

19. El este mustrat pe un pat al durerii, cu o luptă neîncetată în oase,

20. aşa că i se face greaţă de pâine şi chiar şi de cele mai alese bucate.

21. Carnea i se prăpădeşte şi piere şi oasele lui, care erau cândva ascunse, se pot vedea.

22. Sufletul i se apropie de groapă şi viaţa sa de cei ce aduc moartea.

23. Totuşi dacă se găseşte un înger pentru el, un mijlocitor, unul dintr-o mie, care să-l înştiinţeze pe om ce este drept,

24. care să fie bun cu el şi să zică: «Cruţă-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!»,

25. atunci carnea lui va deveni mai fragedă ca în copilărie; va fi ca în zilele tinereţii sale.

26. Se va ruga lui Dumnezeu şi va fi primit, va veni în faţa Lui cu bucurie, va fi pus din nou în starea sa cea dreaptă.

27. Apoi va cânta în faţa oamenilor şi le va zice: «Am păcătuit şi am pervertit ce era drept, dar n-am primit ce meritam,

28. ci El mi-a răscumpărat sufletul de la groapă, iar viaţa mea va vedea lumina.»

29. Dumnezeu face toate aceste lucruri omului, de două, de trei ori,

30. pentru a-i aduce înapoi sufletul din groapă, ca lumina celor vii să lumineze peste el.

31. Ia aminte, Iov, şi ascultă-mă! Taci şi voi vorbi!

32. Dacă ai ceva de zis, răspunde-mi! Vorbeşte, pentru că vreau să-ţi dau dreptate.

33. Dacă nu, ascultă-mă! Taci şi te voi învăţa înţelepciunea!“