Detaliile cărții

Iov 26

Răspunsul lui Iov.

1. Iov a răspuns:

2. „Ce bine l-ai ajutat pe cel fără putere! Cum ai sprijinit mâna celui slab!

3. Ce sfaturi bune ai dat tu celui lipsit de înţelepciune! Ce multă înţelegere i-ai arătat!

4. Cui i se datorează aceste cuvinte? Al cui duh a vorbit prin gura ta?

5. Cei din tărâmul umbrelor tremură, cei de sub ape şi locuitorii lor.

6. Locuinţa Morţilor este goală înaintea lui Dumnezeu, iar Locul Nimicirii nu este acoperit.

7. El întinde nordul asupra golului şi atârnă pământul pe nimic.

8. El leagă apele în nori groşi, iar norii nu se rup de greutatea lor.

9. El acoperă faţa tronului Său, întinzându-Şi norii peste el.

10. El a însemnat o boltă deasupra apelor, la marginea dintre lumină şi întuneric.

11. Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la mustrarea Sa.

12. Prin puterea Lui a potolit marea şi prin priceperea Lui l-a zdrobit pe Rahab.

13. Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.

14. Acestea sunt doar marginile căilor Sale şi numai o adiere uşoară auzim de la El. Dar cine poate înţelege tunetul puterii Sale?“