Detaliile cărții

Iosua 6

Luarea Ierihonului. - Nelegiuirea şi pedepsirea lui Acan.

1. Ierihonul era închis şi fortificat din cauza israeliţilor. Nimeni nu ieşea din el şi nimeni nu intra în el.

2. DOMNUL i-a zis lui Iosua: „Iată că dau în mâna ta Ierihonul cu regele şi cu luptătorii lui viteji.

3. Toţi oamenii înarmaţi să mărşăluiască în jurul cetăţii, înconjurând-o o singură dată. Aşa să faceţi timp de şase zile.

4. Şapte preoţi să meargă înaintea Chivotului, purtând fiecare câte o trâmbiţă. În ziua a şaptea să înconjuraţi cetatea de şapte ori, iar preoţii să sune din trâmbiţe.

5. Când trâmbiţa va suna şi îi veţi auzi sunetul, tot poporul să scoată strigăte puternice. Atunci zidul cetăţii va cădea la pământ şi poporul va putea să atace drept înainte!“

6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoţii şi le-a spus: „Luaţi Chivotul Legământului şi şapte preoţi să poarte trâmbiţele înaintea Chivotului DOMNULUI.“

7. Apoi a spus poporului: „Porniţi şi înconjuraţi cetatea, iar oamenii înarmaţi să pornească înaintea Chivotului DOMNULUI.“

8. După ce Iosua a vorbit poporului, cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele înaintea DOMNULUI au trecut în faţă, sunând din trâmbiţe, iar Chivotul Legământului cu DOMNUL venea în urma lor.

9. Oamenii înarmaţi au trecut în faţa preoţilor care sunau din trâmbiţe, iar ariergarda urma Chivotul. În timp ce mergeau, preoţii sunau din trâmbiţe.

10. Iosua poruncise poporului următorul lucru: „Să nu strigaţi, să nu vi se audă vocile şi să nu vă iasă nici un cuvânt din gură, până în ziua când vă voi porunci să strigaţi! Aşadar doar atunci să strigaţi.

11. Chivotul DOMNULUI a înconjurat o dată cetatea, după care au intrat în tabără şi au petrecut noaptea acolo.

12. A doua zi Iosua s-a trezit în zori. Preoţii au luat Chivotul DOMNULUI,

13. iar cei şapte preoţi care purtau trâmbiţele înaintea Chivotului DOMNULUI mergeau sunând din trâmbiţe. Oamenii înarmaţi mărşăluiau înaintea lor, iar ariergarda mărşăluia în urma Chivotului DOMNULUI. În timp ce mergeau, se suna din trâmbiţe.

14. Au mai înconjurat o dată cetatea şi în cea de-a doua zi, după care s-au reîntors în tabără. La fel au procedat timp de şase zile.

15. În ziua a şaptea s-au trezit în zori şi au înconjurat cetatea ca în celelalte dăţi, dar de şapte ori. Aceasta a fost singura zi în care au înconjurat cetatea de şapte ori.

16. A şaptea oară, în timp ce preoţii sunau din trâmbiţe, Iosua a poruncit poporului: „Strigaţi, fiindcă DOMNUL v-a dat cetatea!

17. Cetatea cu tot ce-i în ea să fie dată DOMNULUI spre nimicire. Cruţaţi-o doar pe prostituata Rahab împreună cu întreaga ei familie, fiindcă a ascuns iscoadele trimise de noi.

18. Nu luaţi nimic din ceea ce trebuie nimicit, pentru ca să nu fiţi şi voi nimiciţi sau să puneţi tabăra lui Israel în pericol de nimicire şi să o tulburaţi.

19. Tot argintul şi tot aurul, precum şi toate obiectele din bronz şi din fier sunt închinate DOMNULUI. Toate acestea vor intra în vistieria Lui.“

20. În timp ce se suna din trâmbiţe, poporul a început să strige. Când s-a auzit sunetul trâmbiţelor şi strigătele puternice ale poporului, zidul s-a prăbuşit. Poporul a pătruns în cetate, fiecare om în dreptul său şi a capturat cetatea.

21. Au nimicit cu sabia tot ce se afla în cetate: bărbat şi femeie, tânăr şi bătrân, boi, oi şi măgari.

22. Iosua le-a poruncit iscoadelor: „Intraţi în casa acelei prostituate şi scoateţi-o afară împreună cu tot ceea ce-i aparţine, după cum i-aţi jurat!“

23. Tinerele iscoade au intrat şi au scos-o afară pe Rahab, pe tatăl ei, pe mama ei şi pe fraţii ei împreună cu tot ceea ce-i aparţinea. Au scos afară întreaga familie şi i-au aşezat în afara taberei lui Israel.

24. Au ars cetatea împreună cu tot ce era în ea, nu însă şi argintul, aurul şi obiectele din bronz şi din fier, care au fost puse în vistieria Casei DOMNULUI.

25. Iosua a cruţat viaţa prostituatei Rahab şi a familiei ei, lăsându-i totodată tot ceea ce-i aparţinea. Şi astfel, ea a locuit în poporul Israel până în ziua aceasta, deoarece a ascuns iscoadele trimise de Iosua la Ierihon.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului.

26. Cu acel prilej Iosua a rostit următorul blestem: „Blestemat să fie de DOMNUL cel care va încerca să reconstruiască această cetate a Ierihonului. Cu preţul întâiului său născut să-i pună temelia şi cu preţul celui mai tânăr să-i aşeze porţile.“

27. DOMNUL a fost cu Iosua şi faima lui s-a răspândit în toată ţara.