Detaliile cărții

Iosua 18

Măsurarea şi împărţirea pământului rămas.

1. Întreaga comunitate a israeliţilor s-a strâns la Şilo şi au aşezat acolo Cortul Întâlnirii, ţara fiind sub stăpânirea lor.

2. Mai rămăseseră însă şapte seminţii ale israeliţilor cărora nu li se dăduse partea de moştenire.

3. Atunci Iosua le-a zis israeliţilor: „Până când mai amânaţi să luaţi în stăpânire teritoriul pe care vi l-a dat DOMNUL, Dumnezeul strămoşilor voştri?

4. Alegeţi câte trei bărbaţi din fiecare seminţie, iar eu îi voi trimite să străbată ţara şi să întocmească o hartă a ei în vederea împărţirii moştenirii, după care se vor întoarce la mine.

5. Veţi împărţi teritoriul în şapte, dar Iuda va rămâne în teritoriul lui din sud, iar urmaşii lui Iosif vor rămâne în teritoriul lor din nord.

6. Întocmiţi o hartă a ţării împărţite în şapte părţi şi aduceţi-mi-o, iar eu voi arunca sorţul pentru voi în prezenţa DOMNULUI, Dumnezeul vostru.

7. Leviţii nu vor avea o parte la fel ca voi, fiindcă moştenirea lor este preoţia DOMNULUI, iar Gad, Ruben şi jumătate din Manase şi-au primit moştenirea dincolo de Iordan, teritoriu care le-a fost dat de către Moise, robul DOMNULUI.“

8. Când bărbaţii au fost gata să plece ca să întocmească harta ţării, Iosua le-a poruncit astfel: „Duceţi-vă, străbateţi ţara şi întocmiţi o hartă a ei, după care întoarceţi-vă la mine, iar eu voi arunca sorţul pentru voi în prezenţa Domnului, la Şilo.“

9. Bărbaţii aceia au plecat şi au străbătut ţara, împărţind-o în şapte părţi şi întocmind pe un sul o hartă a acesteia, potrivit cetăţilor ei, după care s-au întors la Iosua, în tabăra de la Şilo.

10. Acolo, Iosua a aruncat sorţul pentru ei în prezenţa DOMNULUI şi le-a împărţit israeliţilor teritoriul, dând fiecăruia partea lui.

Partea lui Beniamin.

11. O parte a revenit seminţiei beniamiţilor, potrivit clanurilor lor. Teritoriul lor îşi avea hotarele între teritoriul urmaşilor lui Iuda şi cel al urmaşilor lui Iosif.

12. Hotarul lor din nord începea de la Iordan, urca pe la capătul de nord al Ierihonului, continua spre apus prin munţi şi ajungea în pustia Bet-Aven.

13. De aici traversa marginea de sud a cetăţii Luz sau Betel şi cobora la Atarot-Adar, dincolo de munte, în partea de sud a Bet-Horonului de Jos.

14. Hotarul de apus pornea de la muntele din partea de sud a Bet-Horonului şi se întorcea către sud înspre Chiriat-Baal (Chiriat-Iearim), una din cetăţile urmaşilor lui Iuda. Acesta era hotarul de apus.

15. Hotarul de sud începea de la marginea Chiriat-Iearimului, în apus, continua până la izvorul de apă de la Neftoah,

16. cobora către marginea muntelui care se află în faţa văii Ben-Hinom, în nordul văii Refaim, şi cobora apoi prin valea Hinom spre partea de sud a Iebusului până la En-Roghel.

17. Se întorcea înspre nord, atingând En-Şemeş, apoi Ghelilot, care se află în faţa Înălţimii Adumim, continua pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben,

18. cobora până în partea de nord a Bet-Arabei şi apoi cobora spre Araba,

19. trecea prin partea de nord a cetăţii Bet-Hogla şi atingea golful din partea de nord a Mării Sărate, în dreptul gurii de vărsare a Iordanului. Acesta era hotarul de sud.

20. Iordanul era hotarul din partea de răsărit. Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, cu hotarele ei de jur împrejur.

21. Cetăţile seminţiei urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau următoarele: Ierihon, Bet-Hogla, Emek-Keţiţ,

22. Bet-Araba, Ţemarayim, Betel,

23. Avim, Para, Ofra,

24. Chefar-Amoni, Ofni şi Gheva – douăsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor.

25. Ghivon, Rama, Beerot,

26. Miţpa, Chefira, Moţa,

27. Rechem, Irpeel, Tarala,

28. Ţela, Elef, Iebus sau Ierusalim, Ghiva şi Chiriat – paisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor. Aceasta era moştenirea urmaşilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor.