Detaliile cărții

Ieremia 28

Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania.

1. În luna a cincea a anului al patrulea, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda, profetul Hanania, fiul lui Azur, din Ghivon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:

2. – Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.

3. Peste doi ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a luat de aici Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi le-a dus în Babilon.

4. Îl voi aduce înapoi în locul acesta pe Iehoiachin, fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda, şi pe toţi exilaţii lui Iuda care au fost duşi în Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.“

5. Atunci profetul Ieremia a răspuns profetului Hanania în faţa întregului popor prezent în Casa Domnului.

6. El i-a zis: – Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai profeţit şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta toate uneltele Casei Domnului şi pe toţi exilaţii.

7. Numai ascultă cuvântul acesta pe care-l rostesc în auzul tău şi al întregului popor.

8. Din vechime profeţii care au fost înaintea mea şi înaintea ta au profeţit război, nenorocire şi molimă împotriva multor ţări şi a multor împărăţii.

9. Dar profetul care profeţeşte pacea va fi recunoscut ca fiind trimis de Domnul doar dacă se vor împlini cuvintele profeţiei lui.

10. Atunci profetul Hanania a luat jugul de pe gâtul lui Ieremia, l-a sfărâmat

11. şi a zis înaintea întregului popor: – Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa voi sfărâma jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, peste doi ani de pe gâtul tuturor popoarelor.“ Profetul Ieremia a plecat.

12. După ce profetul Hanania a sfărâmat jugul de pe gâtul profetului Ieremia, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel:

13. „Du-te şi spune-i lui Hanania: «Ai sfărâmat un jug de lemn, zice Domnul, dar în locul lui ai făcut un jug de fier!

14. Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: pun un jug de fier pe gâtul tuturor neamurilor ca să slujească lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji. Chiar şi fiarele câmpului i le-am dat ca să-i slujească.»“

15. Profetul Ieremia i-a mai zis profetului Hanania: „Ascultă, Hanania! Nu Domnul te-a trimis, ci tu faci poporul acesta să se încreadă într-o minciună.

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Iată, te voi alunga de pe faţa pământului şi vei muri chiar anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului.»“

17. Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.