Detaliile cărții

Ieremia 23

Păstorii lui Israel.

1. „Vai de păstorii care distrug şi risipesc turma păşunii Mele, zice Domnul.

2. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul Meu: «Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu le-aţi îngrijit, vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre, zice Domnul.

3. Eu Însumi voi aduna rămăşiţa turmei Mele din toate ţările în care am izgonit-o şi o voi aduce înapoi în păşunea ei, unde va rodi şi se va înmulţi.

4. Voi pune peste ea păstori care o vor paşte. Nu îi va mai fi teamă, nici groază şi nici o oaie nu va mai lipsi din ea, zice Domnul.»

5. «Iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi ridica lui David un Vlăstar drept, un Împărat Care va împărăţi cu înţelepciune şi Care va face judecată şi dreptate în ţară.

6. În zilele lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în siguranţă. Va fi cunoscut sub Numele de Domnul, Dreptatea noastră!

7. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, Care i-a scos pe israeliţi din ţara Egiptului’,

8. ci: ‘Viu este Domnul, Care a scos şi a adus înapoi pe urmaşii casei lui Israel din nord şi din toate ţările în care îi risipise!’ Atunci ei vor locui în propria lor ţară.»“

9. Cu privire la profeţi: „Inima îmi este zdrobită înlăuntrul meu; toate oasele îmi tremură; sunt ca un om beat, ca un om biruit de vin din cauza Domnului şi a sfintelor Lui cuvinte.

10. Ţara este plină de cei ce comit adulter; din cauza blestemului ţara jeleşte şi păşunile din pustie sunt uscate. Alergarea lor este rea şi puterea lor este pentru nelegiuire.“

11. „Căci atât profetul, cât şi preotul sunt stricaţi. Chiar şi în Casa Mea le-am găsit răutatea, zice Domnul.

12. De aceea, drumul le va fi precum alunecuşul; vor fi împinşi în întuneric şi vor cădea în el, căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul.“

13. „Printre profeţii Samariei am văzut următoarea scârboşenie: ei au profeţit în numele lui Baal şi l-au rătăcit pe poporul Meu, Israel.

14. Printre profeţii Ierusalimului am văzut un lucru îngrozitor: ei comit adulter şi trăiesc în minciună; îi sprijină pe răufăcători astfel că nici unul nu se întoarce de la răutatea lui. Toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma, iar locuitorii cetăţii ca Gomora.“

15. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor despre profeţi: «Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite, căci, prin profeţii Ierusalimului, s-a răspândit stricăciunea în toată ţara.»“

16. „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Nu ascultaţi cuvintele pe care vi le profeţesc profeţii voştri, căci ei vă dau speranţe false; vă spun viziuni inventate de mintea lor, care nu sunt din gura Domnului.

17. Ei spun celor ce Mă dispreţuiesc că Domnul promite pace, iar tuturor celor ce trăiesc după încăpăţânarea inimii lor le spun că nu îi va ajunge nici un rău.

18. Dar care dintre ei a fost prezent la sfatul Domnului ca să vadă şi să audă Cuvântul Lui? Cine a luat aminte la Cuvântul Lui şi l-a ascultat?»“

19. „Iată, furtuna Domnului izbucneşte cu mânie, vijelia se năpusteşte şi cade asupra capului celor răi.

20. Mânia Domnului nu se va potoli până când El nu Îşi va împlini în întregime planurile inimii Lui. În zilele din urmă veţi înţelege limpede lucrul acesta.“

21. „Nu Eu i-am trimis pe aceşti profeţi, şi totuşi ei au alergat. Nu Eu le-am vorbit, şi totuşi ei au profeţit.

22. Dacă ar fi fost prezenţi la sfatul Meu, ar fi vestit poporului Meu cuvintele Mele şi l-ar fi întors de la calea lui cea rea, de la răutatea faptelor lui.

23. Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, nu şi un Dumnezeu de departe?

24. Se poate ascunde cineva în locuri secrete fără ca Eu să-l văd? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.

25. Am auzit ce spun profeţii care profeţesc minciuni în Numele Meu. Ei zic: «Am avut un vis! Am avut un vis!»

26. Până când vor profeţii aceştia să profeţească minciunile şi înşelătoriile minţilor lor?

27. Ei cred că prin visele pe care şi le povestesc unul altuia îl vor face pe poporul Meu să-Mi uite Numele, tot aşa cum strămoşii lor Mi-au uitat Numele în favoarea lui Baal.

28. Profetul care a avut un vis să istorisească visul, dar cel care are Cuvântul Meu, să-l vestească cu credincioşie. Căci ce au a face paiele cu grâul? zice Domnul.

29. Nu este Cuvântul Meu ca un foc şi ca un ciocan care sfărâmă stânca în bucăţi? zice Domnul.

30. Sunt împotriva profeţilor care-şi fură unul altuia cuvintele aşa zis ale Mele, spune Domnul.

31. Da, zice Domnul, sunt împotriva celor ce iau cuvântul lor şi-l profeţesc drept Cuvânt al Meu!

32. Sunt împotriva celor ce profeţesc vise mincinoase, zice Domnul. Ei le istorisesc şi rătăcesc astfel pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala lor. Nu Eu i-am trimis şi nu Eu le-am poruncit. Ei nu sunt de nici un folos pentru poporul acesta, zice Domnul.

33. Dacă cineva din poporul acesta, sau un profet, sau un preot te va întreba: «Care este oracolul Domnului?», să le spui: «Ce oracol? Vă voi lepăda!», zice Domnul.

34. Iar pe profetul, preotul sau altcineva din popor care va zice: «Acesta este oracolul Domnului!», îl voi pedepsi Eu, atât pe acel om, cât şi pe familia lui.

35. Fiecare să zică prietenului sau fratelui său: «Ce a răspuns Domnul?» sau: «Ce a zis Domnul?»

36. Dar să nu mai ziceţi: «Acesta este oracolul Domnului!», căci cuvântul celui ce spune acestea, devine propriul lui oracol şi astfel voi pervertiţi cuvintele Dumnezeului celui Viu, Domnul Oştirilor, Dumnezeul nostru.

37. Deci să zici profetului astfel: «Ce ţi-a răspuns Domnul?» sau: «Ce ţi-a vorbit Domnul?»

38. Dacă însă veţi mai zice: «Acesta este oracolul Domnului!», iată ce spune Domnul: «Pentru că aţi folosit cuvintele: ‘Acesta este oracolul Domnului!’, când Eu v-am spus să nu le mai folosiţi,

39. iată, vă voi uita de tot şi vă voi lepăda din prezenţa Mea, atât pe voi, cât şi cetatea pe care v-am dat-o vouă şi strămoşilor voştri.

40. Voi pune peste voi o batjocură şi o ruşine veşnică, care nu vor fi uitate.»“