Detaliile cărții

Ieremia 22

Împotriva casei împărăteşti a lui Iuda.

1. „Aşa vorbeşte Domnul: «Du-te la palatul regelui lui Iuda şi vesteşte acolo cuvintele următoare:

2. ‘Ascultă Cuvântul Domnului, rege al lui Iuda, care stai pe tronul lui David, tu, slujitorii tăi şi poporul care intră pe aceste porţi.

3. Aşa vorbeşte Domnul: ‘Faceţi dreptate şi judecată! Eliberaţi pe cel tâlhărit din mâinile jecmănitorului! Nu chinuiţi pe străin, pe orfan sau pe văduvă! Nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta!

4. Căci dacă veţi împlini poruncile acestea, atunci pe porţile acestui palat vor intra regi care stau pe tronul lui David, suiţi în care şi călare pe cai, atât ei, cât şi slujitorii şi poporul lor.

5. Dar dacă nu veţi asculta de poruncile acestea, jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că acest palat va ajunge o ruină.’»

6. Căci aşa vorbeşte Domnul cu privire la palatul regelui lui Iuda: «Deşi eşti pentru Mine ca Ghiladul, ca piscul Libanului, te voi face asemenea unui pustiu, asemenea unei cetăţi fără locuitori!

7. Voi trimite împotriva ta nişte nimicitori, fiecare cu armele lui. Ei îţi vor tăia cei mai frumoşi cedri şi-i vor arunca în foc.

8. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta şi se vor întreba unul pe altul: ‘De ce a făcut Domnul astfel acestei mari cetăţi?’

9. Şi li se va răspunde: ‘Pentru că a părăsit legământul cu Domnul, Dumnezeul său, s-a închinat altor dumnezei şi le-a slujit.’»“

10. „Nu-l plângeţi pe cel mort şi nu-l jeliţi, ci plângeţi-l mai degrabă pe cel ce merge în captivitate, care nu se va mai întoarce şi nu-şi va mai vedea ţara natală.

11. Căci aşa vorbeşte Domnul despre Şalum, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, care a domnit în locul tatălui său Iosia şi care a plecat din locul acesta: «Nu se va mai întoarce niciodată,

12. ci va muri în locul în care l-au dus în captivitate şi nu va mai vedea ţara aceasta.»“

13. „Vai de cel care-şi zideşte palatul cu nedreptate şi odăile de sus cu nelegiuire, care-şi pune semenul să lucreze degeaba, fără să-i dea plata.

14. El îşi zice: «Îmi voi zidi un palat mare, care să aibă odăile de sus spaţioase!» Şi astfel el îi face ferestre multe, îl plachează cu cedru şi îl vopseşte în purpuriu.

15. «Te face să fii rege faptul că aduni fără încetare cedru? Oare tatăl tău nu mânca şi nu bea şi el? Şi totuşi el făcea judecată şi dreptate, astfel încât toate îi mergeau bine.

16. El judeca pricina săracului şi a celui nevoiaş şi toate îi mergeau bine. Oare nu tocmai lucrul acesta înseamnă a Mă cunoaşte? zice Domnul.

17. Dar tu nu ai ochi şi inimă decât pentru câştigul necinstit, pentru a vărsa sânge nevinovat, pentru a asupri şi a tâlhări.»“

18. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda: Nu-l vor jeli, zicând: «Vai, fratele meu! Vai, sora mea!» Nu-l vor jeli, zicând: «Vai, stăpâne! Vai, Maiestate!»,

19. ci va fi înmormântat ca un măgar: va fi târât afară şi aruncat dincolo de porţile Ierusalimului.“

20. „Suie-te pe Liban şi strigă! Înalţă-ţi glasul în Basan, strigă de pe Abarim, căci toţi iubiţii tăi sunt zdrobiţi.

21. Ţi-am vorbit când îţi mergea bine, dar tu ai zis: «Nu voi asculta!» Aceasta ţi-a fost umblarea încă din tinereţe, căci nu ai ascultat de glasul Meu!

22. Vântul îi va împrăştia pe toţi păstorii tăi, iar iubiţii tăi vor merge în captivitate. Atunci vei fi dat de ruşine şi umilit din cauza întregii tale răutăţi.

23. Tu, care locuieşti în Liban, care îţi ai cuibul între cedri, o, cum vei mai geme când te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în chinurile naşterii!

24. Viu sunt Eu, zice Domnul, căci, chiar dacă tu, Iehoiachin, fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda, ai fi un inel de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, şi de acolo te-aş scoate!

25. Te voi da în mâinile celor ce caută să-ţi ia viaţa, în mâinile celor de care ţi-e frică, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi în mâinile caldeenilor.

26. Te voi arunca împreună cu mama ta, care te-a născut, într-o altă ţară, unde nu v-aţi născut, şi acolo veţi muri.

27. Nu vă veţi mai întoarce în ţara în care doriţi să vă întoarceţi.“

28. „Este oare acest om, Iehoiachin, un vas dispreţuit şi sfărâmat, pe care nu-l mai doreşte nimeni? De ce sunt aruncaţi oare, el şi urmaşii lui, într-o ţară pe care n-o cunosc?

29. O, ţară, ţară, ţară, ascultă Cuvântul Domnului!

30. Aşa vorbeşte Domnul: «Înscrieţi-l în sul pe omul acesta ca unul lipsit de copii, un om care nu va prospera de-a lungul vieţii lui, căci nici unul din urmaşii lui nu va prospera; nici unul nu va şedea pe tronul lui David şi nu va mai domni în Iuda.»“