Detaliile cărții

Ieremia 11

Legământul călcat.

1. Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului:

2. – Ascultă cuvintele acestui legământ şi vorbeşte-le oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului.

3. Spune-le că aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Blestemat este omul care nu ascultă de cuvintele acestui legământ,

4. pe care l-am poruncit strămoşilor voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din cuptorul de fier. Eu le-am zis: «Ascultaţi de glasul Meu şi faceţi tot ce v-am poruncit şi astfel veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru;

5. atunci Îmi voi împlini jurământul pe care l-am făcut faţă de strămoşii voştri, potrivit căruia le voi da o ţară în care curge lapte şi miere, cum vedeţi astăzi.»“ Eu am răspuns: – Amin, Doamne!

6. Domnul mi-a zis: – Vesteşte toate aceste cuvinte în cetăţile lui Iuda şi pe străzile Ierusalimului şi zi: „Ascultaţi de cuvintele acestui legământ şi împliniţi-le!

7. Din ziua când i-am scos pe strămoşii voştri din ţara Egiptului şi până în ziua de azi, i-am avertizat iarăşi şi iarăşi şi le-am zis: «Ascultaţi de glasul Meu!»

8. Dar ei nu M-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea, ci au umblat fiecare în încăpăţânarea inimii lor rele. De aceea am adus asupra lor toate cuvintele acestui legământ, pe care li le poruncisem să le împlinească şi nu le-au împlinit.“

9. Apoi Domnul mi-a zis: – Este o uneltire între bărbaţii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului.

10. Ei s-au întors la nelegiuirile cele dintâi ale strămoşilor lor, care au refuzat să asculte cuvintele Mele, şi s-au dus după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel şi casa lui Iuda au încălcat legământul Meu, pe care-l încheiasem cu strămoşii lor.

11. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi aduce peste ei o mare nenorocire de care nu vor putea scăpa. Vor striga la Mine, dar nu-i voi asculta!

12. Cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului se vor duce să-i cheme pe zeii cărora le aduc tămâie, dar aceştia nu-i vor izbăvi în timpul nenorocirii.

13. «Iuda, ai tot atâţia zei, câte cetăţi ai! Şi câte străzi are Ierusalimul, tot atâtea altare aţi înălţat şi voi ruşinii, altare de tămâiere în cinstea lui Baal!»

14. Tu însă, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru el, căci nu-i voi asculta când Mă vor chema în ziua nenorocirii lor.“

15. „Ce face preaiubitul Meu în Casa Mea, în timp ce face o mulţime de planuri rele? Ar putea oare carnea sfântă a jertfelor să îndepărteze de la tine pedeapsa? Căci atunci când faci răul, tu te bucuri!“

16. „Domnul te-a numit: «Măslin verde, înfloritor şi cu fructe frumoase.» Dar, prin vuietul unei mari troznituri, El îi va da foc, şi ramurile lui vor fi zdrobite.

17. Domnul Oştirilor, Care te-a plantat, a decretat nenorocirea împotriva ta, din cauza răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda, care M-au provocat la mânie, arzând tămâie pentru Baal.“

18. „Domnul m-a înştiinţat şi eu am ştiut. Tu mi-ai arătat atunci faptele lor.

19. Dar eu eram ca un miel blând, dus la măcelărie şi nu ştiam planurile rele pe care ei le făceau împotriva mea, când ziceau: «Să distrugem pomul cu rodul lui, să-l ştergem de pe pământul celor vii, ca să nu i se mai amintească numele.»

20. Dar, Doamne al Oştirilor, Tu, Care judeci cu dreptate, Care cercetezi inima şi mintea, lasă-mă să văd răzbunarea Ta asupra lor, căci Ţie Ţi-am încredinţat cauza mea!“

21. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care caută să-ţi ia viaţa zicând: «Nu profeţi în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!»

22. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Îi voi pedepsi – tinerii lor vor muri ucişi de sabie, iar fiii şi fiicele lor vor muri de foame.

23. Nici unul dintre ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, în anul când vor fi pedepsiţi.»“