Detaliile cărții

Geneza 40

Iosif tâlcuieşte visurile în temniţă.

1. După toate acestea, paharnicul şi brutarul monarhului Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, monarhul Egiptului.

2. Faraon s-a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor şi pe căpetenia brutarilor,

3. şi i-a pus sub pază în palatul căpeteniei gărzii, în aceeaşi temniţă în care era închis şi Iosif.

4. Conducătorul gărzii i-a dat în grija lui Iosif şi el i-a slujit, iar aceştia au rămas sub pază pentru o vreme.

5. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât şi brutarul monarhului Egiptului, care erau întemniţaţi, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificaţia lui.

6. Dimineaţa, când a venit la ei, Iosif a observat că erau tulburaţi.

7. El i-a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în palatul stăpânului său: - De ce sunteţi atât de abătuţi astăzi?

8. - Am avut nişte vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta, au răspuns ei. Atunci Iosif le-a zis: - Oare nu lui Dumnezeu Îi aparţin interpretările viselor? Istorisiţi-mi mie visele.

9. Căpetenia paharnicilor i-a istorisit visul său lui Iosif: - În visul meu am văzut o viţă

10. care avea trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copţi.

11. Eu aveam cupa lui Faraon în mână, am luat strugurii, apoi i-am stors în cupă şi am pus cupa în mâna lui Faraon.

12. Iosif i-a zis: - Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri reprezintă trei zile;

13. peste trei zile, Faraon îţi va înălţa capul şi te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, aşa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui.

14. Dar când îţi va merge bine, adu-ţi aminte de mine, arată-ţi îndurarea faţă de mine, vorbindu-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă din această temniţă,

15. pentru că am fost luat cu forţa din ţara evreilor şi nici chiar aici n-am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniţă.

16. Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i-a zis: - Şi eu am avut un vis! Se făcea că pe capul meu se aflau trei coşuri de pâine;

17. în coşul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.

18. Iosif i-a răspuns: - Aceasta este interpretarea visului: cele trei coşuri reprezintă trei zile;

19. peste trei zile, Faraon îţi va tăia capul şi te va spânzura de un copac, iar carnea ţi-o vor mânca păsările.

20. A treia zi, Faraon şi-a sărbătorit ziua de naştere şi le-a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi. Dintre demnitarii săi, Faraon a înălţat capul căpeteniei paharnicilor şi pe al căpeteniei brutarilor.

21. El a repus în slujbă pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon,

22. însă pe căpetenia brutarilor a spânzurat-o, întocmai cum le interpretase Iosif.

23. Dar căpetenia paharnicilor nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.