Detaliile cărții

Geneza 35

Iacov la Betel.

1. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: „Scoală-te, du-te la Betel, locuieşte acolo şi zideşte un altar pentru Dumnezeul Care ţi S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“

2. Iacov le-a spus celor din familia sa şi tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtaţi zeii care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,

3. pentru ca să ne sculăm şi să mergem la Betel unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în ziua necazului meu şi Care a fost cu mine pe oriunde am umblat.“

4. Ei i-au dat lui Iacov toţi zeii pe care-i aveau şi cerceii pe care-i purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Şehem,

5. au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetăţile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit.

6. Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toţi cei care erau cu el.

7. Acolo a zidit un altar şi a pus acelui loc numele El-Betel, pentru că Dumnezeu Însuşi i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau.

8. Debora, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut.

9. După ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a arătat din nou, l-a binecuvântat

10. şi i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov, ci numele tău va fi Israel.“ Şi l-a numit Israel.

11. Dumnezeu i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atoputernic: fii roditor şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri vor ieşi din tine, chiar regi vor ieşi din coapsele tale.

12. Ţara pe care le-am dat-o lui Avraam şi Isaac ţi-o voi da ţie şi seminţei tale după tine.“

13. Apoi Dumnezeu S-a înălţat de la el, din locul în care îi vorbise.

14. Iacov a aşezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise şi a turnat o jertfă de băutură şi untdelemn pe el.

15. Iacov a numit locul în care Dumnezeu îi vorbise, Betel.

Moartea Rahelei.

16. După aceea au plecat de la Betel, iar, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au cuprins-o durerile naşterii şi a avut o naştere grea.

17. Pe când era în durerile naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“

18. Pe când îşi dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin.

19. Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem.

20. Iacov a aşezat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care se află pe mormântul Rahelei până astăzi.

Fiii lui Iacov.

21. Israel şi-a continuat călătoria şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22. În timp ce Israel locuia în acel ţinut, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său, dar Israel a aflat despre acest lucru. Iacov avea doisprezece fii.

23. Fiii Leei au fost: Ruben, întâiul născut al lui Iacov; Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.

24. Fiii Rahelei au fost: Iosif şi Beniamin.

25. Fiii Bilhei, sclava Rahelei, au fost: Dan şi Neftali.

26. Fiii Zilpei, sclava Leei, au fost: Gad şi Aşer. Aceştia au fost fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac.

27. Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam şi Isaac.

28. Isaac a trăit o sută optzeci de ani.

29. El şi-a dat ultima suflare şi astfel a murit bătrân şi sătul de zile, fiind adăugat la poporul său; iar Esau şi Iacov, fiii săi, l-au îngropat.