Detaliile cărții

Geneza 29

Iacov la Laban.

1. Apoi Iacov şi-a continuat călătoria şi a ajuns în ţara poporului de la răsărit.

2. A văzut o fântână pe câmp şi trei turme de oi stând lângă ea, pentru că din acea fântână erau adăpate turmele; piatra de pe gura fântânii era mare.

3. Atunci când toate turmele erau adunate acolo, păstorii dădeau la o parte piatra de la gura fântânii şi adăpau oile; apoi puneau piatra înapoi, la locul ei, pe gura fântânii.

4. Iacov i-a întrebat pe păstori: - Fraţilor, de unde sunteţi? - Din Haran, au răspuns ei.

5. - Îl cunoaşteţi pe Laban, nepotul lui Nahor? i-a întrebat Iacov. - Îl cunoaştem.

6. El i-a mai întrebat: - Este sănătos? - Este sănătos, au răspuns ei; uite, Rahela, fiica lui, vine cu oile.

7. Atunci Iacov a zis: - Este încă devreme; nu este timpul să fie adunate turmele. Adăpaţi oile, apoi duceţi-vă şi paşteţi-le din nou.

8. - Nu putem, au răspuns ei, până când nu se adună toate turmele ca astfel piatra să se dea la o parte de pe gura fântânii; abia după aceea adăpăm oile.

9. În timp ce vorbea cu ei, a sosit Rahela cu oile tatălui ei, pentru că ea le păstorea.

10. Când a văzut-o pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, Iacov s-a apropiat de fântână, a dat la o parte piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.

11. El a sărutat-o pe Rahela şi a plâns în hohote.

12. Iacov i-a spus Rahelei că el este rudă cu tatăl ei, deoarece este fiul Rebecăi; ea a alergat şi i-a spus tatălui ei despre aceasta.

13. Când a auzit veştile despre Iacov, fiul surorii sale, Laban a alergat să-l întâmpine. L-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a dus în casa sa. Iacov i-a spus lui Laban toate aceste lucruri.

14. Apoi Laban i-a zis: „Cu siguranţă, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea!“ Şi Iacov a locuit timp de o lună în casa lui Laban.

Lea şi Rahela.

15. După aceea, Laban i-a zis lui Iacov: - Să-mi slujeşti degeaba doar pentru că eşti rudă cu mine? Spune-mi: care să-ţi fie plata?

16. Laban avea două fete; pe cea mai mare o chema Lea, iar pe cea mai mică, Rahela.

17. Ochii Leei erau delicaţi, însă Rahela era întru totul atrăgătoare şi frumoasă.

18. Iacov o iubea pe Rahela, aşa că i-a răspuns lui Laban: - Îţi voi sluji şapte ani pentru fiica ta cea mică, Rahela.

19. - Mai bine să ţi-o dau ţie, decât să i-o dau unui alt bărbat, a spus Laban; rămâi la mine.

20. Astfel, Iacov i-a slujit lui Laban şapte ani pentru Rahela, dar aceşti ani i s-au părut ca şi cum ar fi fost doar câteva zile, datorită dragostei sale pentru ea.

21. La sfârşitul celor şapte ani, Iacov i-a zis lui Laban: „Dă-mi soţia, pentru că s-a împlinit vremea să intru la ea.“

22. Laban i-a adunat pe toţi oamenii din acel loc şi le-a dat un ospăţ.

23. Seara, a luat-o pe fiica sa Lea şi a adus-o la Iacov, iar el a intrat la ea.

24. Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea, pe Zilpa.

25. A doua zi, dimineaţa, Iacov a descoperit că era Lea. Atunci l-a întrebat pe Laban: - Ce mi-ai făcut? Nu pentru Rahela ţi-am slujit? Atunci de ce m-ai înşelat?

26. Laban i-a răspuns: - Aici, la noi, nu se obişnuieşte să se dea în căsătorie fata mai mică înaintea celei mai mari.

27. Împlineşte săptămâna nupţială cu aceasta; apoi ţi-o vom da şi pe cealaltă pentru încă şapte ani de slujire.

28. Iacov a făcut astfel şi a împlinit săptămâna cu Lea; apoi Laban i-a dat-o de soţie pe fiica sa Rahela.

29. Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Rahela, pe Bilha.

30. Iacov a intrat la Rahela şi a iubit-o mai mult decât pe Lea. Apoi i-a slujit lui Laban încă şapte ani.

Copiii făcuţi lui Iacov de Lea.

31. Când Domnul a văzut că Lea nu era iubită, i-a deschis pântecele, pe când Rahela a rămas stearpă.

32. Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, deoarece a zis: „Domnul a văzut suferinţa mea; acum, cu siguranţă, soţul meu mă va iubi.“

33. Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „Pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat şi pe acesta!“ De aceea i-a pus numele Simeon.

34. Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta soţul meu se va alipi de mine, pentru că i-am născut trei fii.“ De aceea i-a pus numele Levi.

35. Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta Îl voi lăuda pe Domnul!“ De aceea i-a pus numele Iuda. Apoi a încetat să mai aibă copii.