Detaliile cărții

Geneza 18

Isaac este făgăduit încă o dată.

1. Domnul i S-a arătat lui Avraam lângă stejarii lui Mamre, pe când acesta stătea la intrarea cortului său, în căldura zilei.

2. La un moment dat, Avraam şi-a ridicat privirea şi a văzut trei bărbaţi stând în apropierea sa. Când i-a văzut, a alergat de la intrarea cortului ca să-i întâmpine şi s-a plecat până la pământ.

3. El a zis: - Stăpâne, dacă am găsit bunăvoinţă la Tine, Te rog, nu trece pe lângă robul Tău.

4. Permiteţi să se aducă puţină apă ca să vi se spele picioarele şi să vă odihniţi sub copac.

5. Permiteţi-mi să aduc nişte mâncare, ca să vă învioraţi inimile, după care puteţi merge mai departe, căci de aceea aţi venit la slujitorul vostru. - Aşa este; fă după cum ai spus, i-au răspuns ei.

6. Avraam s-a dus repede în cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri de făină, frământă şi fă pâine.“

7. El a alergat la turmă, a luat un viţel a cărui carne era fragedă şi bună şi i l-a dat unui slujitor care s-a grăbit să-l pregătească.

8. Apoi a luat nişte iaurt, nişte lapte, precum şi viţelul pe care îl pregătise şi i-a servit pe cei trei bărbaţi. În timp ce ei mâncau, Avraam stătea lângă ei, sub copac.

9. Ei l-au întrebat: - Unde este Sara, soţia ta? - Acolo, în cort, a răspuns el.

10. Apoi Unul dintre ei a spus: - La anul, pe vremea aceasta, Mă voi întoarce din nou la tine, iar Sara, soţia ta, va avea un fiu. Sara asculta la intrarea cortului care era în spatele Lui.

11. Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, iar Sara trecuse de vârsta când putea avea copii.

12. De aceea Sara a râs în sinea ei, zicând: „Acum că am îmbătrânit, iar stăpânul meu este bătrân, să mai am plăcerea aceasta?“

13. Domnul l-a întrebat pe Avraam: - De ce a râs Sara, zicând: „Să am într-adevăr un copil acum când sunt bătrână?“

14. Este ceva prea greu pentru Domnul? La anul, pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, iar Sara va avea un fiu.

15. Dar Sara – pentru că se temea – a negat zicând: - Nu am râs. - Ba da, ai râs! a răspuns El.

Avraam mijloceşte pentru Sodoma.

16. Când s-au ridicat de acolo, bărbaţii s-au uitat înspre Sodoma, iar Avraam a mers împreună cu ei ca să-i conducă.

17. Dar Domnul a zis: „Să ascund oare de Avraam ceea ce urmează să fac,

18. din moment ce el va deveni un neam mare şi puternic şi prin el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului?

19. Căci l-am ales pentru a le porunci copiilor săi şi urmaşilor săi după el să ţină calea Domnului, făcând ceea ce este drept şi corect, pentru ca Domnul să-i dea lui Avraam ceea ce i-a promis.“

20. Atunci Domnul a zis: „Plângerea împotriva Sodomei şi Gomorei este foarte mare, iar păcatul lor este foarte grav!

21. Trebuie să cobor să văd dacă au făcut aşa cum s-a auzit până la Mine; iar dacă nu, voi şti.“

22. Acei bărbaţi s-au întors de acolo şi au plecat înspre Sodoma. Dar Avraam a rămas, stând înaintea Domnului.

23. Avraam s-a apropiat de El şi a zis: - Îl vei distruge Tu şi pe cel drept împreună cu cel rău?

24. Poate că sunt cincizeci de oameni drepţi în cetate; vei distruge atunci acel loc şi nu-l vei cruţa de dragul celor cincizeci de oameni drepţi care sunt în cetate?

25. Departe de Tine să faci un astfel de lucru: să-l omori pe cel drept împreună cu cel rău, astfel încât celui drept să i se facă la fel ca şi celui rău! Departe de Tine lucrul acesta! Oare nu va face Judecătorul întregului pământ ceea ce este drept?

26. - Dacă voi găsi în cetatea Sodoma cincizeci de oameni drepţi, i-a răspuns Domnul, voi cruţa tot acel loc de dragul lor.

27. - Acum, că am îndrăznit să-I vorbesc Stăpânului, a spus Avraam, deşi nu sunt decât praf şi cenuşă,

28. dacă din cei cincizeci vor lipsi cinci, vei distruge toată cetatea din cauza lipsei celor cinci? - Dacă voi găsi acolo patruzeci şi cinci de oameni drepţi, nu o voi distruge, i-a răspuns El.

29. - Poate vor fi găsiţi numai patruzeci, a adăugat din nou Avraam. - De dragul celor patruzeci, nu o voi distruge, i-a răspuns El.

30. - Să nu se mânie Stăpânul dacă vorbesc iarăşi, I-a spus Avraam. Poate vor fi găsiţi doar treizeci. - Dacă voi găsi acolo treizeci de oameni drepţi, nu o voi distruge, i-a răspuns El.

31. - Acum, că am îndrăznit să-I vorbesc Stăpânului, a continuat Avraam, poate vor fi găsiţi doar douăzeci. - De dragul celor douăzeci, nu voi distruge cetatea, i-a răspuns El.

32. - Să nu se mânie Stăpânul dacă mai vorbesc doar o dată, I-a spus Avraam. Poate vor fi găsiţi doar zece oameni drepţi în cetate. - De dragul celor zece, nu o voi distruge, i-a răspuns El.

33. După ce a terminat de vorbit cu Avraam, Domnul a plecat, iar Avraam s-a întors acasă.