Detaliile cărții

Geneza 16

Sarai şi Agar.

1. Sarai, soţia lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Dar ea avea o sclavă egipteancă, pe care o chema Agar,

2. aşa că i-a spus lui Avram: „Domnul m-a oprit să am copii. Intră, te rog, la sclava mea; poate voi primi copii prin ea.“ Avram a ascultat-o pe Sarai.

3. Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în Canaan, soţia sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, sclava sa, şi i-a dat-o soţului ei, Avram, ca să-i fie soţie.

4. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată; când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna sa.

5. Atunci Sarai i-a spus lui Avram: - Fie ca răul care mi se face să cadă peste tine! Ţi-am dat-o în braţe pe sclava mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Domnul să judece între mine şi tine!

6. Avram i-a răspuns lui Sarai: - Sclava ta este sub autoritatea ta; trateaz-o aşa cum crezi că este bine! Sarai a asuprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea.

Fuga Agarei. - Naşterea lui Ismael.

7. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă - izvorul de lângă drumul care duce la Şur -

8. şi a întrebat-o: - Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi? - Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea.

9. Îngerul Domnului i-a zis: - Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-i-te.

10. Îi voi înmulţi atât de mult pe urmaşii tăi, încât acea mulţime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului.

11. Îngerul Domnului i-a mai spus: - Iată că eşti însărcinată şi vei naşte un fiu. Îi vei pune numele Ismael, pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.

12. El va fi ca un măgar sălbatic; va fi împotriva tuturor oamenilor, şi toţi oamenii vor fi împotriva lui; va locui separat de toţi fraţii săi.

13. Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“, zicându-şi: „L-am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“

14. De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi; ea se află între Kadeş şi Bered.

15. Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael.

16. Avram avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.