Detaliile cărții

Ezechiel 42

1. Apoi m-a scos în curtea exterioară, în partea de nord, şi m-a dus la odăile dinaintea locului gol, adică în faţa clădirii din partea de nord.

2. Partea din faţă a clădirii, a cărei poartă dădea spre nord, avea o lungime de o sută de coţi şi o lăţime de cincizeci de coţi.

3. De-a lungul celor douăzeci de coţi ai curţii interioare şi în faţa pavimentului curţii exterioare, pe cele trei niveluri erau galerii, una lângă alta.

4. În faţa odăilor era un pasaj interior, lat de zece coţi şi lung de o sută de coţi, iar uşile acestora dădeau înspre nord.

5. Odăile de sus erau mai înguste, deoarece galeriile ocupau mai mult din spaţiul lor decât din spaţiul celor de la nivelurile de jos şi de mijloc ale clădirii.

6. Odăile de la al treilea nivel nu aveau stâlpi, aşa cum avea curtea, astfel că, începând de jos, ele erau mai mici decât cele de la nivelurile de jos şi de mijloc.

7. Paralel cu odăile, înspre curtea exterioară, era un zid exterior care se întindea în faţa odăilor, pe o lungime de cincizeci de coţi.

8. Lungimea şirului de odăi din curtea exterioară era de cincizeci de coţi, în timp ce lungimea celor din faţa Locului Sfânt era de o sută de coţi.

9. Primul nivel de odăi avea o intrare în partea de răsărit, cum se vine la ele dinspre curtea exterioară.

10. În partea de sud, de-a lungul zidului curţii exterioare, în dreptul locului gol şi în dreptul clădirii, erau şi acolo odăi.

11. Pasajul dinaintea lor era la fel ca cel al odăilor din partea de nord, de aceeaşi lungime şi lăţime. Toate ieşirile lor, precum şi întocmirea, şi uşile lor erau ca ale celorlalte.

12. Tot aşa erau şi uşile odăilor din partea de sud. Era o uşă la capătul pasajului, care se afla în faţa zidului dinspre răsărit, prin care se intra în odăi.

13. El mi-a spus: „Odăile din nord şi odăile din sud, din faţa locului gol, sunt odăile sfinte unde vor mânca lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul. Acolo vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare, jertfele pentru păcat şi jertfele pentru vină, căci este un loc sfânt.

14. Când preoţii vor intra, ei nu vor avea voie să iasă din Locul Sfânt în curtea exterioară, fără ca să-şi fi lăsat acolo hainele cu care au slujit, căci sunt sfinte. Ei se vor îmbrăca în alte haine şi numai după aceea se vor apropia de curtea care este pentru popor.“

15. Când a terminat de măsurat partea interioară a Casei, m-a condus afară pe poarta de răsărit şi a măsurat de jur împrejur.

16. A măsurat partea de răsărit cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi.

17. A măsurat partea de nord cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi.

18. A măsurat şi partea de sud cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi.

19. S-a întors spre partea de apus, a măsurat-o cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi.

20. A măsurat zidul celor patru părţi de jur împrejur; lungimea era de cinci sute de coţi, iar lăţimea tot de cinci sute de coţi; el despărţea ce este sfânt de ce este obişnuit.