Detaliile cărții

Ezechiel 32

1. În anul al doisprezecelea, în prima zi a lunii a douăsprezecea, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre Faraon, monarhul Egiptului, şi spune-i: «Te consideri un leu tânăr al neamurilor, dar eşti ca un monstru în mări! Te arunci în râurile tale, tulburi apele cu picioarele şi îţi murdăreşti râurile.»

3. Acum, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Voi arunca asupra ta năvodul Meu, printr-o mare mulţime de popoare, şi te voi trage în plasa Mea!

4. Te voi lăsa pe pământ şi te voi arunca pe suprafaţa câmpiei; voi pune să se aşeze peste tine păsările cerului şi voi sătura din tine fiarele întregului pământ!

5. Îţi voi arunca carnea pe munţi şi voi umple văile cu resturile tale!

6. Voi uda pământul cu sângele tău scurs pe munţi şi albiile vor fi pline de resturile tale.

7. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile şi voi întuneca stelele lor; voi acoperi soarele cu un nor şi luna nu-şi va mai da lumina.

8. Voi întuneca din pricina ta toţi luminătorii care strălucesc pe ceruri şi voi răspândi întunericul peste ţara ta, zice Stăpânul Domn.

9. Voi nelinişti multe popoare când voi vesti distrugerea ta printre neamuri, printre ţările pe care nu le-ai cunoscut.

10. Voi face să se îngrozească din pricina ta multe popoare, iar regii lor se vor înspăimânta din pricina ta, când Îmi voi flutura sabia pe dinaintea lor. În ziua căderii tale fiecare va tremura în orice clipă pentru viaţa lui.

11. Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine!

12. Voi face ca mulţimea ta să cadă răpusă de sabia celor viteji, cei mai înspăimântători dintre toate neamurile. Ei vor distruge mândria Egiptului şi toată mulţimea lui va fi nimicită.

13. Voi face să piară toate vitele lui de lângă apele cele multe; şi nu le va mai tulbura nici picior de om, nici copită de animal.

14. Atunci îi voi lăsa apele să se aşeze şi-i voi face râurile să curgă ca uleiul, zice Stăpânul Domn.

15. Când voi preface ţara Egiptului într-o pustietate, şi ţara va fi jefuită de bogăţia ei, când îi voi fi lovit pe toţi cei ce locuiesc în ea, vor şti că Eu sunt Domnul.

16. Aceasta este cântarea de jale pe care o vor cânta despre el. Fiicele neamurilor o vor cânta; o vor cânta despre Egipt şi despre toată mulţimea lui, zice Stăpânul Domn.»“

17. În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

18. „Fiul omului, boceşte pentru mulţimea Egiptului şi coboar-o, pe ea şi pe fiicele neamurilor măreţe, în tărâmul de jos, la cei coborâţi în groapă.

19. Spune-i: «Crezi că eşti tu mai încântătoare decât altele? Coboară şi zaci printre cei necircumcişi!»

20. Vor cădea astfel în mijlocul celor răpuşi de sabie! Sabia este pregătită! Să fie scos afară Egiptul şi toată mulţimea lui!

21. Atunci conducătorii cei viteji din Locuinţa Morţilor vor zice despre el şi despre cei ce-l ajutau: «S-au coborât şi zac printre cei necircumcişi, răpuşi de sabie!»

22. Acolo este Asiria şi toată adunarea ei! De jur împrejurul ei se află mormintele tuturor celor ucişi, care au căzut răpuşi de sabie

23. şi cărora li s-au dat morminte în cele mai adânci locuri ale gropii. Adunarea ei se află de jur împrejurul mormântului ei, şi anume toţi cei ucişi, care au căzut răpuşi de sabie, ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii.

24. Acolo este Elamul şi toată mulţimea lui! De jur împrejurul mormântului lui se află toţi cei ucişi, care au căzut răpuşi de sabie. Ei, care răspândeau teroare pe tărâmul celor vii, s-au coborât necircumcişi în tărâmul de jos. Acum ei îşi poartă ruşinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă.

25. I-au pregătit Elamului un pat în mijlocul celor ucişi şi toată mulţimea lui se află împrejurul mormântului lui. Toţi sunt necircumcişi şi au fost răpuşi de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii. Ei îşi poartă acum ruşinea împreună cu cei ce s-au coborât în groapă; au fost culcaţi alături de cei ucişi.

26. Acolo sunt Meşekul şi Tubalul şi toată mulţimea lor, de jur împrejurul mormântului lor! Toţi sunt necircumcişi şi au fost răpuşi de sabie, căci răspândeau teroare pe tărâmul celor vii.

27. Să nu zacă ei împreună cu cei viteji, care au căzut dintre cei necircumcişi şi care au coborât în Locuinţa Morţilor cu toate armele lor de război, cei ale căror săbii au fost puse sub capetele lor? Nelegiuirile lor au fost puse pe oasele lor, căci aceşti viteji erau o teroare pe tărâmul celor vii.

28. Tot aşa şi tu, Faraon, vei fi zdrobit şi vei zăcea printre cei necircumcişi, împreună cu cei răpuşi de sabie.

29. Acolo este şi Edomul, împreună cu regii şi toţi prinţii lui, care, în pofida vitejiei lor, au fost puşi alături de cei răpuşi de sabie. Ei zac împreună cu cei necircumcişi, cu cei ce s-au coborât în groapă.

30. Acolo sunt toţi prinţii nordului şi toţi sidonienii; ei s-au coborât împreună cu cei ucişi, în pofida terorii pe care au răspândit-o. În ciuda vitejiei lor, ei sunt acum acoperiţi de ruşine. Aceşti necircumcişi zac împreună cu cei răpuşi de sabie şi-şi poartă ruşinea alături de cei ce s-au coborât în groapă.

31. Faraon – el şi întreaga lui oştire – îi va vedea şi se va consola pentru întreaga lui mulţime care a fost răpusă de sabie, zice Stăpânul Domn.

32. Căci voi răspândi teroarea pe tărâmul celor vii, şi Faraon cu toată mulţimea lui va fi pus să zacă printre cei necircumcişi, alături de cei răpuşi de sabie, zice Stăpânul Domn.»“