Detaliile cărții

Ezechiel 28

1. Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Fiul omului, spune-i prinţului Tirului că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: ‘Sunt zeu! Stau pe tronul zeilor în inima mărilor!’ Deşi crezi că eşti asemenea zeilor, tu eşti de fapt doar un om, nu eşti un zeu.

3. Iată, te crezi mai înţelept decât Daniel şi crezi că nici o taină nu-ţi este ascunsă!

4. Prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere şi ai adunat aur şi argint în vistieriile tale.

5. Prin multa ta înţelepciune în ce priveşte negoţul ţi-ai înmulţit averea, dar din cauza averii tale ţi s-a îngâmfat inima.»

6. De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că îţi asemeni gândirea cu gândirea lui Dumnezeu,

7. iată, aduc împotriva ta nişte străini, pe cele mai barbare dintre neamuri. Ele îşi vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni şi îţi vor pângări strălucirea.

8. Te vor coborî în groapă şi vei muri de o moarte violentă în inima mării.

9. Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’ în faţa ucigaşului tău? Vei fi un biet om, nu Dumnezeu în mâna celor ce te vor străpunge!

10. Vei muri de moartea celor necircumcişi, ucis de mâna străinilor, căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»“

11. Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

12. „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Erai un semn al perfecţiunii, plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.

13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase: cu sard, topaz, diamant, hrisolit, onix, iaspis, safir, turcoaz şi smarald. Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur, pregătite încă din ziua în care ai fost creat.

14. Te-am pus să fii un heruvim păzitor; erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.

15. Ai fost fără vină în căile tale din ziua în care ai fost creat şi până când s-a găsit nedreptate în tine.

16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de violenţă şi ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te-am îndepărtat, heruvim păzitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.

17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale şi ţi-ai pervertit înţelepciunea din cauza splendorii tale! De aceea te-am aruncat la pământ şi te-am expus înaintea regilor, ca să fi o privelişte pentru ei!

18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit ţi-ai pângărit sanctuarele. De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău, care te-a mistuit, şi te-am făcut scrum pe pământ, înaintea tuturor celor ce te priveau.

19. Toţi cei ce te cunosc dintre popoare sunt înmărmuriţi din pricina ta. Ai parte de un sfârşit îngrozitor şi nu vei mai exista vreodată!»“

20. Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

21. „Fiul omului, îndreaptă-ţi privirea spre Sidon şi profeţeşte împotriva lui.

22. Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva ta, Sidoane, şi de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău! Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui şi Îmi voi arăta sfinţenia în el.»

23. Voi trimite molima în el şi vărsarea de sânge pe străzile lui. Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui, răpus de sabia care loveşte de jur împrejur. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

24. Atunci, pentru cei din casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înţeapă şi nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25. Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:«Când îi voi aduna pe cei din casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi, Îmi voi arăta sfinţenia prin ei înaintea neamurilor şi ei vor locui în propria lor ţară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov.

26. Vor locui în siguranţă, vor construi case şi vor sădi vii. Da, vor locui în siguranţă când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“