Detaliile cărții

Ezechiel 26

Prorocie împotriva Tirului şi Sidonului.

1. În al unsprezecelea an, în ziua întâi a lunii, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

2. „Fiul omului, Tirul a zis despre Ierusalim: «Ha! A fost zdrobită poarta popoarelor! Este rândul meu să mă îmbogăţesc, căci ea a rămas pustiită!»

3. De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Sunt împotriva ta, Tirule! Voi aduce peste tine multe neamuri, aşa cum îşi aruncă marea valurile.

4. Vor distruge zidurile Tirului, îi vor doborî turnurile, îi vor răzui până şi ţărâna şi o vor lăsa stâncă goală.

5. Va fi doar un loc în mijlocul mării de unde se aruncă năvoadele, căci Eu am vorbit! zice Stăpânul Domn. Va deveni pradă pentru neamuri.

6. Aşezările lui de pe ţărm vor fi trecute prin ascuţişul sabiei şi va şti astfel că Eu sunt Domnul!»

7. Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Dinspre nord îl voi aduce împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împăratul împăraţilor, cu cai, cu care, cu călăreţi şi cu o oştire foarte numeroasă.

8. El va trece prin ascuţişul sabiei aşezările tale de pe ţărm. Va zidi împotriva ta o întăritură, va înălţa împotriva ta o rampă de asalt şi va ridica scuturi împotriva ta.

9. Va îndrepta împotriva zidurilor tale izbiturile berbecilor săi de fier şi-ţi va dărâma turnurile cu maşinile lui de război.

10. Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, iar zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor şi al roţilor de car atunci când el va intra pe porţile tale asemenea celor care intră într-o cetate cu zidurile sparte.

11. Copitele cailor lui vor tropăi pe toate străzile tale, poporul tău va fi răpus de sabie, iar stâlpii tăi cei puternici se vor prăbuşi la pământ.

12. Îţi vor prăda avuţia, te vor jefui de mărfuri, îţi vor dărâma zidurile şi îţi vor demola casele tale plăcute, iar pietrele, lemnele şi molozul le vor arunca în mijlocul mării.

13. Voi face să înceteze zgomotul cântecelor tale, iar sunetul lirelor tale nu va mai fi auzit.

14. Voi face din tine o stâncă goală; vei deveni un loc de unde se aruncă năvoadele. Nu vei fi rezidită niciodată, căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

15. Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Tir: «Să nu se cutremure oare ostroavele de vuietul căderii tale, de geamătul răniţilor şi de măcelul din mijlocul tău?

16. Toţi prinţii mării vor coborî de pe tronurile lor, îşi vor da jos robele şi se vor dezbrăca de veşmintele lor brodate. Se vor îmbrăca cu spaima, se vor aşeza pe pământ şi vor tremura în fiecare clipă, înmărmuriţi fiind din pricina ta.

17. Atunci vor face pentru tine o cântare de jale şi-ţi vor zice: ‘Cum ai pierit, tu, cea locuită de oamenii mării, cetate vestită, tu, care erai puternică pe mare, tu, care, împreună cu locuitorii tăi, umpleaţi odinioară de groază toate ţărmurile.

18. Acum ostroavele tremură de ziua căderii tale, iar insulele mării sunt îngrozite de sfârşitul tău.’»

19. Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când te voi preface într-o cetate pustiită, asemenea cetăţilor care nu sunt locuite, când voi ridica peste tine adâncul şi te vor acoperi apele cele mari,

20. atunci te voi coborî împreună cu cei ce coboară în groapă, la poporul din vechime, şi te voi face să locuieşti în tărâmul de jos, printre ruine veşnice, împreună cu cei ce se coboară în groapă, ca să nu mai fii locuită şi să nu mai ai vreun loc în ţara celor vii.

21. Te voi da pradă distrugerii şi nu vei mai fi. Vei fi căutată, dar nu vei mai fi găsită niciodată, zice Stăpânul Domn.»“