Detaliile cărții

Exodul 35

Sabatul.

1. Moise a strâns la un loc toată adunarea israeliţilor şi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care le-a poruncit Domnul să le faceţi:

2. «Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie ziua voastră sfântă, o zi de odihnă închinată Domnului; oricine va lucra în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea.

3. Să nu aprindeţi focul în nici una din locuinţele voastre în ziua de Sabat.»“

Darurile pentru facerea cortului.

4. Moise a mai zis întregii adunări a israeliţilor: „Iată ce a mai poruncit Domnul:

5. «Luaţi din ceea ce aveţi şi aduceţi o contribuţie Domnului; fiecare să aducă o contribuţie Domnului după cum îl lasă inima: aur, argint, bronz,

6. fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, fir de in subţire, păr de capră,

7. piei de berbeci vopsite în roşu, piei de viţel de mare, lemn de salcâm,

8. untdelemn pentru luminat, mirodenii pentru untdelemnul folosit la ungere şi pentru tămâia mirositoare,

9. pietre de onix şi pietre pentru efod şi pieptar.»

10. Toţi aceia dintre voi care sunt pricepuţi, să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:

11. Tabernaculul, cu cortul şi acoperişul lui, cârligele, scândurile, drugii, stâlpii şi piedestalele lui,

12. Chivotul cu drugii lui, Capacul Ispăşirii şi draperia despărţitoare,

13. masa cu drugii şi cu toate uneltele ei, pâinea prezentării,

14. sfeşnicul pentru luminat cu uneltele şi cu candelele lui, precum şi untdelemnul pentru luminat,

15. altarul tămâierii cu drugii lui, untdelemnul pentru ungere, tămâia mirositoare, draperia de la intrarea în Tabernacul,

16. altarul arderilor de tot cu grătarul de bronz, cu drugii şi cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui,

17. draperiile curţii, stâlpii lor şi piedestalele acestora, draperia pentru intrarea curţii,

18. ţăruşii Tabernaculului, ţăruşii curţii şi funiile lor,

19. veşmintele lucrate cu măiestrie pentru slujirea în Locul Sfânt, veşmintele sfinte ale preotului Aaron şi veşmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoţi.“

20. Toată adunarea israeliţilor a plecat dinaintea lui Moise.

21. Apoi au revenit, fiecare cu ce s-a hotărât în inima lui şi cu ce l-a îndemnat duhul şi şi-au adus Domnului contribuţia pentru lucrarea de la Cortul Întâlnirii, pentru toată slujirea de acolo şi pentru veşmintele sfinte.

22. Au venit atât bărbaţi, cât şi femei; cei care s-au hotărât, au adus cercei şi belciuge de nas, inele, bijuterii, tot felul de lucruri de aur; fiecare şi-a adus aurul ca o jertfă legănată pentru Domnul.

23. Oricine avea fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, fir de in subţire, păr de capră, piei de berbeci vopsite în roşu sau piei de viţel de mare, le-a adus.

24. Oricine putea aduce o contribuţie în argint sau bronz a adus-o Domnului. Oricine avea lemn de salcâm bun pentru orice fel lucrare l-a adus.

25. Toate femeile pricepute au tors cu mâinile lor şi au adus astfel fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi fir de in subţire;

26. femeile care s-au hotărât, şi-au folosit priceperea să toarcă păr de capră.

27. Conducătorii au adus pietre de onix şi pietre pentru efod şi pieptar,

28. mirodenii, untdelemn pentru luminat, untdelemn pentru ungere şi pentru tămâia mirositoare.

29. Israeliţii, bărbaţi şi femei, care s-au hotărât în inimile lor să aducă ceva pentru lucrarea pe care a poruncit-o Domnul prin Moise să se facă, au adus ca un dar de bunăvoie pentru Domnul.

Chemarea meşterilor.

30. Beţalel şi Oholiab Apoi Moise le-a zis israeliţilor: „Vă anunţ că Domnul l-a chemat pe nume pe Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda,

31. pe care El l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înţelepciune, cu pricepere şi cunoaştere pentru tot felul de lucrări,

32. ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul şi bronzul,

33. să taie şi să fixeze pietre scumpe, să prelucreze lemnul şi să facă tot felul de lucrări artizanale.

34. Lui i-a fost dată şi îndemânarea de a-i învăţa pe alţii, atât lui, cât şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminţia lui Dan.

35. El i-a umplut cu înţelepciune, ca să facă tot felul de lucrări, de gravură, de croire, de brodare cu fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi cu fire de in subţire – tot felul de lucrări şi de planuri iscusite.“