Detaliile cărții

Exodul 25

Porunci pentre facerea cortului.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Spune-le israeliţilor să-Mi aducă o contribuţie; s-o primiţi pentru Mine de la fiecare om care o va da cu dragă inimă.

3. Aceasta este contribuţia pe care va trebui să o primeşti de la ei: aur, argint, bronz,

4. fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, fir de in subţire, păr de capră,

5. piei de berbeci, vopsite în roşu, piei de viţel de mare, lemn de salcâm,

6. untdelemn pentru luminat, mirodenii pentru untdelemnul folosit la ungere şi pentru tămâia mirositoare,

7. pietre de onix şi pietre pentru efod şi pieptar.

8. Să-Mi facă un Lăcaş şi Eu voi locui în mijlocul lor.

9. Să faceţi Tabernaculul şi lucrurile din el după modelul pe care ţi-l voi arăta.

Chivotul şi capacul ispăşirii.

10. Să facă un chivot din lemn de salcâm; acesta să aibă lungimea de doi coţi şi jumătate, iar lăţimea şi înălţimea de un cot şi jumătate.

11. Să-l poleieşti cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

12. Să torni patru inele de aur pentru el şi să le fixezi la cele patru colţuri ale sale, două inele de o parte şi două inele de cealaltă parte.

13. Să faci nişte drugi din lemn de salcâm şi să-i poleieşti cu aur.

14. Să introduci drugii prin inelele de pe cele două părţi ale Chivotului pentru ca acesta să poată fi dus cu ajutorul lor.

15. Drugii să rămână în inelele Chivotului şi să nu fie scoşi din ele.

16. Să pui în Chivot Mărturia pe care ţi-o voi da.

17. Apoi să faci un capac al ispăşirii din aur curat, lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate.

18. Să faci şi doi heruvimi din aur bătut, la cele două capete ale Capacului Ispăşirii.

19. Să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt. Să-i faci, la cele două capete ale Capacului Ispăşirii, dintr-o singură bucată cu el.

20. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel Capacul Ispăşirii cu aripile lor. Ei să stea faţă în faţă; feţele heruvimilor să fie întoarse înspre Capacul Ispăşirii.

21. Să pui Capacul Ispăşirii deasupra Chivotului, iar în Chivot să pui Mărturia pe care ţi-o voi da.

22. Acolo, deasupra Capacului Ispăşirii, între cei doi heruvimi care sunt pe Chivotul Mărturiei, mă voi întâlni cu tine şi îţi voi da toate poruncile pentru israeliţi.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte.

23. Să faci o masă din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate.

24. Să o poleieşti cu aur curat şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

25. Să-i faci împrejur un pervaz cu lăţimea de o palmă şi un chenar de aur de jur împrejurul pervazului.

26. Să-i faci mesei patru inele de aur şi să le fixezi în cele patru colţuri, în dreptul celor patru picioare ale ei.

27. Inelele care ţin drugii folosiţi la ducerea mesei să se afle în apropierea pervazului.

28. Să faci drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm şi să-i poleieşti cu aur.

29. Să-i faci farfurii şi vase pentru tămâie, ulcioare şi boluri cu care să torni jertfele de băutură; să le faci din aur curat.

30. Să pui pe masă pâinea prezentării, ca să fie continuu înaintea Mea.

Sfeşnicul.

31. Apoi să faci un sfeşnic din aur curat. Piciorul şi arborele să fie din aur bătut. Cupele, bobocii şi petalele să fie dintr-o singură bucată cu el.

32. Din laturile lui să iasă şase ramuri, trei ramuri ale sfeşnicului într-o parte şi trei ramuri ale sfeşnicului în cealaltă parte.

33. Să fie făcute trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o ramură, şi trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc şi petale pe o altă ramură; aşa vor trebui făcute toate cele şase ramuri care ies din sfeşnic.

34. Pe sfeşnic să fie patru cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci şi petale.

35. Sub fiecare pereche de ramuri dintre cele şase care ies din sfeşnic să fie câte un boboc.

36. Bobocii şi ramurile să fie dintr-o singură bucată cu sfeşnicul; totul să fie din aur bătut, din aur curat.

37. Să faci şapte candele pentru sfeşnic; ele să fie fixate deasupra, în aşa fel încât să lumineze în faţă.

38. Mucarniţele şi tăviţele să fie din aur curat.

39. Sfeşnicul cu toate uneltele lui să fie făcute dintr-un talant de aur curat.

40. Vezi să faci totul după modelul care ţi-a fost arătat pe munte.