Detaliile cărții

Deuteronomul 33

Binecuvântarea rostită de Moise.

1. Aceasta este binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rostit-o pentru Israel, înainte de moartea sa.

2. El a vorbit astfel: „Domnul a venit din Sinai şi a răsărit peste ei din Seir. A strălucit din muntele Paran şi a venit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, din sud, de pe versanţii munţilor Lui.

3. Da, El Îşi iubeşte poporul, toţi sfinţii sunt în mâna Ta, ei s-au plecat la picioarele Tale şi au primit cuvintele Tale.

4. Moise ne-a dat Legea, moştenirea adunării lui Iacov.

5. El era Rege peste Ieşurun când se adunau conducătorii poporului împreună cu seminţiile lui Israel.

6. Să trăiască Ruben şi să nu moară, iar bărbaţii lui să fie fără număr.

7. Despre Iuda a zis: Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda şi întoarce-l la poporul lui. Întăreşte-i mâinile şi ajută-l împotriva duşmanilor lui.

8. Despre Levi a zis: Tumim şi Urim au fost încredinţate bărbatului pios, pe care l-ai încercat la Masa şi l-ai certat la apele Meribei.

9. El a spus despre tatăl său şi despre mama sa «Nu i-am văzut!», pe fraţii lui nu i-a recunoscut, iar de copiii lui n-a dorit să ştie, fiindcă a împlinit Cuvântul Tău şi a păzit legământul Tău.

10. El învaţă pe Iacov poruncile Tale şi pe Israel Legea Ta. El aşază tămâie înaintea Ta şi jertfe pe altarul Tău.

11. Doamne, binecuvântează tăria lui şi primeşte lucrarea mâinilor lui. Zdrobeşte coapsele celor ce se ridică împotriva lui şi cei ce-l urăsc să nu se mai ridice.

12. Despre Beniamin a zis: Preaiubitul Domnului va locui în siguranţă lângă El, Domnul îl va ocroti în toate zilele şi el se va odihni pe umerii Lui.

13. Despre Iosif a zis: Binecuvântat de Domnul să fie pământul lui, cu roua îmbelşugată a cerului de sus şi cu apele adânci de jos,

14. cu cele mai bune roade ale soarelui şi cu cele mai bune recolte ale fiecărei luni,

15. cu înălţimile munţilor străvechi şi cu bunătăţile dealurilor veşnice.

16. Cele mai bune daruri ale pământului, belşugul lui şi bunăvoinţa Celui Ce S-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creştetul capului său, a celui deosebit de fraţii săi.

17. El are frumuseţea întâiului născut al taurului. Coarnele lui sunt coarnele bivolului sălbatic. Cu ele va împunge popoarele până la capătul pământului; ele sunt zecile de mii ale lui Efraim şi miile lui Manase.

18. Despre Zabulon a zis: Bucură-te, Zabulon, de alergările tale şi tu, Isahar, de corturile tale.

19. Ei vor chema popoarele pe munte şi acolo vor oferi jertfe potrivite, căci vor sorbi bogăţiile mării şi comorile ascunse în nisip.

20. Despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cel ce lărgeşte hotarele lui Gad! El se odihneşte ca leul şi sfâşie la braţ sau la cap.

21. El şi-a ales partea cea mai bună, căci acolo era ascunsă partea legiuitorului. El a venit cu căpeteniile poporului, a împlinit dreptatea Domnului şi judecăţile Lui cu privire la Israel.

22. Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care a sărit din Başan.

23. Despre Neftali a zis: Neftali este sătul de bunăvoinţă şi este plin de binecuvântarea Domnului. El va moşteni în partea de sud, lângă lac.

24. Despre Aşer a zis: Cel mai binecuvântat dintre fii este Aşer. Să fie plăcut fraţilor lui şi să-şi înmoaie picioarele în untdelemn.

25. Zăvoarele porţilor tale să fie de fier şi de bronz, iar puterea ta să ţină cât zilele tale.

26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Ieşurun, care străbate călare cerurile ca să te ajute şi trece pe nori cu măreţie.

27. Dumnezeul cel veşnic este un adăpost, iar sub tine sunt braţele Lui veşnice. El îi va izgoni pe duşmani dinaintea ta şi va zice: «nimiciţi-i!»

28. Israel va locui singur la adăpost. Izvorul lui Iacov este în siguranţă în ţara cerealelor şi a mustului, unde cerul lasă să cadă roua.

29. Fericit eşti tu, Israel! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul? El este scutul şi ajutorul tău şi sabia ta glorioasă. Duşmanii tăi te vor linguşi şi tu vei călca peste înălţimile lor.“