Detaliile cărții

Deuteronomul 26

Cele dintâi roade.

1. După ce vei intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca moştenire, după ce o vei lua în stăpânire şi te vei aşeza în ea,

2. să iei din primele roade ale pământului, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le-a dat, să le pui într-un coş şi să te duci în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege ca să Îşi aşeze Numele acolo.

3. Să mergi la preotul care va fi în slujbă în vremea aceea şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi înaintea Domnului, Dumnezeul tău, că am intrat în ţara pe care Domnul a promis-o strămoşilor noştri că ne-o va da.»

4. Preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l aşeze înaintea altarului Domnului, Dumnezeul tău.

5. Apoi să iei iarăşi cuvântul înaintea Domnului, Dumnezeul tău, şi să zici: «Strămoşul meu era un arameu pribeag, care a plecat spre Egipt împreună cu puţini oameni; ei au locuit acolo şi au devenit un neam mare, puternic şi numeros.

6. Dar egiptenii ne-au asuprit, ne-au făcut să suferim şi ne-au supus la munci grele.

7. Noi am strigat către Domnul, Dumnezeul strămoşilor noştri. El ne-a auzit glasul şi a văzut umilirea, truda şi asuprirea noastră.

8. Astfel că Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi braţ întins, cu mare teroare, cu semne şi minuni.

9. El ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat ţara aceasta, ţară unde curge lapte şi miere.

10. Acum, iată, aduc cele dintâi roade ale pământului, pe care Tu, Doamne, mi le-ai dat.» Să-l aşezi înaintea Domnului, Dumnezeul tău, şi să te închini înaintea Lui.

11. Să te bucuri atât tu împreună cu familia ta, cât şi levitul şi străinul care sunt printre voi, de toate bunurile pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va fi dat.

Zeciuielile din anul al treilea.

12. Când vei termina de luat a zecea parte din toate roadele tale din anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei; ei să mănânce şi să se sature în cetatea ta.

13. Să declari înaintea Domnului, Dumnezeul tău, astfel: «Am scos din gospodăria mea partea consacrată şi am dat-o levitului, străinului, orfanului şi văduvei, ţinând cont de toate poruncile pe care mi le-ai dat. Nu m-am îndepărtat de poruncile Tale, nici nu le-am uitat.

14. Nu am mâncat nimic din roadele acestea în perioada de jale, n-am luat nimic din ele cât timp am fost necurat şi n-am dat nimic din ele cu prilejul morţii cuiva. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeu şi am împlinit tot ceea ce mi-a poruncit.

15. Priveşte din cer, din Lăcaşul Tău cel Sfânt, binecuvântează pe poporul Israel şi ţara pe care ne-ai dat-o, aşa cum ai promis strămoşilor noştri, ţara acesta unde curge lapte şi miere.»

Îndemn la ascultarea de Domnul.

16. Astăzi, Domnul, Dumnezeul vostru, vă porunceşte să împliniţi poruncile şi legile acestea. Să le păziţi şi să le împliniţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

17. Astăzi aţi declarat înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul vostru, că veţi umbla în căile Lui, veţi păzi poruncile, legile şi hotărârile Lui şi veţi asculta de glasul Lui.

18. Astăzi, Domnul, Dumnezeul vostru, v-a declarat că veţi fi poporul Lui, după cum v-a promis, iar voi va trebui să păziţi toate poruncile Lui.

19. El vă va da întâietate, în slavă, în renume şi în măreţie, peste toate neamurile pe care le-a creat. Veţi fi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru, aşa cum v-a promis.“