Detaliile cărții

Deuteronomul 14

Oprirea crestăturilor. Dobitoacele curate şi necurate.

1. Voi sunteţi copiii Domnului, Dumnezeul vostru. Să nu vă faceţi crestături sau să vă radeţi pentru un mort,

2. fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele de pe pământ, ca să fiţi poporul Lui.

3. Să nu mâncaţi nimic necurat.

4. Acestea sunt animalele pe care puteţi să le mâncaţi: boul, oaia şi capra,

5. cerbul, gazela, căprioara, ţapul sălbatic, pigargul, antilopa şi oaia sălbatică.

6. Să mâncaţi din orice animal care rumegă şi are copita sau unghia despicată, adică despărţită în două.

7. Dar dintre cele care doar rumegă sau au doar copita despicată să nu mâncaţi următoarele: cămila, iepurele sălbatic şi viezurele, pentru că, deşi rumegă, acestea nu au copita despicată; să le consideraţi necurate.

8. De asemenea, să consideraţi necurat şi porcul pentru că, deşi are copita despicată, nu rumegă. Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de hoiturile lor.

9. Dintre cele care sunt în apă puteţi mânca din tot ce are aripioare şi solzi;

10. dar din acelea care nu au aripioare şi solzi, să nu mâncaţi; să le consideraţi necurate.

11. Puteţi să mâncaţi din orice pasăre curată.

12. Păsările pe care nu puteţi să le mâncaţi sunt următoarele: vulturul, vulturul pleşuv, acvila,

13. gaia roşie, şorecarul şi toate speciile lui,

14. corbul şi toate speciile lui,

15. struţul, striga, pescăruşul, şoimul şi toate speciile lui,

16. cucuveaua, bufniţa şi ciuful de pădure,

17. ciuşul, uliganul pescar, cormoranul,

18. barza, bâtlanul şi toate speciile lui, pupăza şi liliacul.

19. De asemenea, să consideraţi necurată orice insectă care zboară; să nu mâncaţi din ele.

20. Puteţi mânca din orice creatură zburătoare considerată curată.

21. Să nu mâncaţi din nici un hoit; să-l daţi străinului care trăieşte printre voi să-l mănânce, sau să-l vindeţi celui de alt neam, fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu fierbeţi iedul în laptele mamei lui.

Zeciuielile.

22. Să iei a zecea parte din tot ce-ţi va produce sămânţa, din tot ce-ţi va da pământul în fiecare an.

23. Să mănânci zeciuiala din grâul, din vinul şi din untdelemnul tău, întâii născuţi din cireada şi turma ta, în prezenţa Domnului, Dumnezeul tău, în locul pe care-L va alege ca să Îşi aşeze Numele acolo, ca să înveţi să te temi întotdeauna de El.

24. Dar dacă, atunci când te va binecuvânta Domnul, drumul pe care-l ai de făcut este prea lung şi nu eşti în stare să duci zeciuiala deoarece locul unde a ales Domnul, Dumnezeul tău, să-Şi pună Numele este prea departe de tine,

25. atunci s-o schimbi în argint, să o iei în mâini şi să te duci la locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, l-a ales.

26. Acolo să cumperi cu argintul tot ce-ţi doreşte sufletul: vite, oi, vin sau băutură tare, sau orice altceva vei dori. Să mănânci şi să te bucuri acolo, tu şi familia ta, în prezenţa Domnului, Dumnezeul tău.

27. Să nu uiţi de levitul care este în cetăţile tale, fiindcă el nu are nici teritoriu şi nici moştenire în popor.

28. La sfârşitul celui de-al treilea an să scoţi toată zeciuiala din producţia acelui an şi să o aşezi în cetăţile tale.

29. Atunci să vină levitul care nu are teritoriu sau moştenire în popor, străinul, orfanul şi văduva din cetăţile tale şi să mănânce şi să se sature, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale.