Detaliile cărții

2 Samuel 6

Chivotul la Obed-Edom.

1. David i-a strâns din nou pe toţi vitejii din Israel, în număr de treizeci de mii de bărbaţi.

2. Apoi David şi toţi oamenii care erau împreună cu el, au plecat din Baala lui Iuda, aducând de acolo Chivotul lui Dumnezeu, Chivotul care poartă Numele, Numele Domnului Oştirilor, Cel Care şade între heruvimii de deasupra lui.

3. Au aşezat Chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, după ce l-au luat din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza şi Ahio, fiii lui Abinadab, conduceau carul cel nou.

4. Ei l-au adus, împreună cu Chivotul lui Dumnezeu, din casa lui Abinadab, de pe deal. Ahio mergea în faţa Chivotului.

5. David şi toată casa lui Israel sărbătoreau înaintea Domnului cu toată puterea, cântând din lire, din harfe, din tamburine, din sistre şi din talgere.

6. Când au ajuns la aria lui Nahon, Uza şi-a întins mâna să apuce Chivotul lui Dumnezeu deoarece boii erau să-l răstoarne.

7. Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza şi Dumnezeu l-a lovit acolo pentru că se atinsese de Chivot. Uza a murit acolo, lângă Chivotul lui Dumnezeu.

8. David s-a mâhnit pentru că mânia Domnului izbucnise împotriva lui Uza şi a numit acel loc Pereţ-Uza, nume care i-a rămas până în ziua de azi.

9. David s-a temut de Domnul în acea zi şi a zis: „Cum să vină Chivotul Domnului la mine?“

10. Şi David n-a vrut să mai aducă Chivotul Domnului în Cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom, ghititul.

11. Chivotul Domnului a rămas în casa lui Obed-Edom, ghititul, timp de trei luni, iar Domnul l-a binecuvântat pe Obed-Edom împreună cu întreaga lui familie.

Aducerea chivotului la Ierusalim.

12. I s-a spus regelui David că Domnul a binecuvântat familia lui Obed-Edom şi tot ceea ce are din pricina Chivotului lui Dumnezeu. Atunci David s-a dus şi a adus Chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în Cetatea lui David, în mijlocul bucuriei.

13. După fiecare şase paşi pe care-i făceau cei care duceau Chivotul Domnului, David jertfea un bou şi un viţel gras.

14. David dansa cu toată puterea înaintea Domnului, încins cu un efod de in.

15. David împreună cu toată casa lui Israel aduceau Chivotul Domnului în mijlocul strigătelor şi al sunetului de corn.

16. În timp ce Chivotul Domnului intra în Cetatea lui David, Mihal, fiica lui Saul, se uita pe fereastră. Când l-a văzut pe regele David, sărind şi dansând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei.

17. Au adus Chivotul Domnului şi l-au aşezat la locul lui, în mijlocul cortului pe care i l-a întins David. Apoi David a adus înaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de pace.

18. După ce a terminat de adus arderile de tot şi jertfele de pace, David a binecuvântat poporul în Numele Domnului Oştirilor

19. şi a împărţit la tot poporul, întregii adunări a lui Israel, fiecărui bărbat şi fiecărei femei, câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă cu stafide. Apoi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.

20. Când David s-a întors să-şi binecuvânteze familia, Mihal, fiica lui Saul, i-a ieşit în întâmpinare şi i-a zis: – Cu câtă cinste s-a purtat regele lui Israel astăzi, descoperindu-se în faţa slujnicelor slujitorilor săi, aşa cum s-ar fi descoperit un om de nimic!

21. David i-a răspuns lui Mihal: – Înaintea Domnului, Care m-a ales mai presus decât pe tatăl tău şi mai presus decât pe oricine din familia lui şi m-a pus drept conducător peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Lui am dansat.

22. Mă voi arăta şi mai de nimic decât atât şi mă voi înjosi şi mai mult în ochii mei. Dar faţă de slujnicele despre care vorbeai mă voi arăta cu cinste.

23. Mihal, fiica lui Saul, a rămas fără copii până în ziua morţii ei.