Detaliile cărții

2 Samuel 2

David, împărat al lui Iuda la Hebron.

1. După toate acestea, David L-a întrebat pe Domnul: – Să mă duc în vreuna din cetăţile lui Iuda? – Du-te! i-a răspuns Domnul. – Unde să mă duc? L-a mai întrebat David. – La Hebron, i-a răspuns Domnul.

2. David s-a dus acolo împreună cu soţiile sale, izreelita Ahinoam şi Abigail, văduva carmelitului Nabal.

3. David i-a luat cu el şi pe oamenii săi, pe fiecare cu familia lui, iar aceştia au locuit în împrejurimile Hebronului.

4. Bărbaţii din Iuda au venit şi l-au uns acolo pe David ca rege peste casa lui Iuda. Când i s-a spus lui David că bărbaţii din Iabeş-Ghilad sunt cei care l-au îngropat pe Saul,

5. acesta a trimis mesageri la ei, spunându-le: „Binecuvântaţi să fiţi de Domnul pentru că aţi arătat această bunătate faţă de stăpânul vostru, Saul, îngropându-l.

6. Fie ca Domnul să vă arate bunătate şi credincioşie! Eu, de asemenea, vă voi arăta aceeaşi bunătate pentru fapta pe care aţi făcut-o.

7. Acum, întăriţi-vă şi fiţi viteji căci stăpânul vostru, Saul, a murit, iar casa lui Iuda m-a uns pe mine ca rege peste ei.“

Iş-Boşet, împărat al lui Israel la Mahanaim.

8. Între timp, Abner, fiul lui Ner, conducătorul oştirii lui Saul, l-a luat pe Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi l-a trecut Iordanul, la Mahanayim,

9. unde l-a făcut rege peste Ghilad, peste aşuriţi, peste Izreel, Efraim, Beniamin şi peste întregul Israel.

10. Iş-Boşet, fiul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani când a început să domnească peste Israel şi a domnit timp de doi ani. Casa lui Iuda l-a urmat însă pe David.

11. Perioada cât a domnit David la Hebron, peste casa lui Iuda, a fost de şapte ani şi şase luni.

Abner ucide pe Asael.

12. Abner, fiul lui Ner, împreună cu slujitorii lui Iş-Boşet, a ieşit din Mahanayim şi a plecat la Ghivon.

13. Atunci Ioab, fiul Ţeruiei, împreună cu slujitorii lui David au ieşit şi ei şi i-au întâlnit la iazul din Ghivon. Un grup stătea de-o parte a iazului şi un grup stătea de cealaltă parte.

14. Abner i-a zis lui Ioab: – Să se lupte tinerii între ei, înaintea noastră! – Bine! a răspuns Ioab.

15. Tinerii s-au înfăţişat în număr egal: doisprezece pentru Beniamin şi pentru Iş-Boşet şi doisprezece dintre slujitorii lui David.

16. Fiecare, apucându-şi adversarul de cap, i-a înfipt sabia în coastă şi au murit toţi deodată. De aceea locul acela, care se află în Ghivon, s-a numit de atunci Helkat-Haţurim.

17. Lupta a fost foarte aprigă în acea zi, iar Abner şi bărbaţii lui Israel au fost bătuţi de către slujitorii lui David.

18. Se aflau acolo şi cei trei fii ai Ţeruiei: Ioab, Abişai şi Asael. Asael alerga la fel de repede ca o gazelă sălbatică.

19. A pornit în urmărirea lui Abner, fără a se abate la dreapta sau la stânga de la urmărirea acestuia.

20. Abner s-a uitat în urmă şi a întrebat: – Tu eşti, Asael? – Eu sunt, i-a răspuns Asael.

21. Atunci Abner i-a zis: – Abate-te la dreapta sau la stânga, prinde pe unul dintre tineri şi ia-i armura! Asael însă nu s-a abătut de la a-l urmări.

22. Abner i-a zis din nou lui Asael: – Nu mă mai urmări! De ce să te ucid? Cum îl voi privi atunci pe fratele tău Ioab în ochi?

23. Dar Asael a refuzat să se oprească din urmărire. Atunci Abner l-a lovit în stomac cu capătul suliţei care i-a ieşit prin spate. Asael a murit pe loc şi toţi cei care ajungeau la locul în care acesta a murit se opreau.

24. Ioab şi Abişai au continuat să-l urmărească pe Abner. Pe înserate au ajuns la dealul Ama, care se află la răsărit de Ghiah, pe drumul care duce spre pustia Ghivon.

25. În acelaşi timp, beniamiţii s-au adunat în jurul lui Abner, au format o ceată şi s-au aşezat pe vârful unui alt deal.

26. Abner l-a strigat pe Ioab şi i-a zis: – Trebuie ca sabia să nimicească la nesfârşit? Nu-ţi dai seama că se va sfârşi cu amărăciune? Cât timp va mai trece până când vei porunci oamenilor tăi să nu-şi mai urmărească fraţii?

27. Ioab i-a răspuns: – Viu este Dumnezeu că, dacă nu ai fi vorbit, oamenii mei ar fi continuat urmărirea fraţilor lor până dimineaţă.

28. Apoi Ioab a sunat din corn şi toţi oamenii săi s-au oprit; nu i-au mai urmărit pe israeliţi şi nici nu s-au mai luptat cu ei.

29. Atunci Abner, împreună cu oamenii săi, au mărşăluit toată noaptea aceea prin Araba. Au trecut Iordanul, au străbătut tot Bitronul şi au ajuns la Mahanayim.

30. În acelaşi timp, Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner şi şi-a adunat toţi oamenii. Dintre slujitorii lui David, în afară de Asael, au murit doar nouăsprezece bărbaţi.

31. Slujitorii lui David însă au ucis dintre beniamiţii care erau cu Abner trei sute şaizeci de bărbaţi.

32. Apoi au luat trupul lui Asael şi l-au îngropat în mormântul familiei sale din Betleem. Ioab şi oamenii săi au mărşăluit toată noaptea, ajungând la Hebron în zori.