Detaliile cărții

2 Cronici 14

1. Abia s-a culcat alături de părinţii săi şi l-au înmormântat în Cetatea lui David, iar în locul lui a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui Asa, în ţară a fost pace timp de zece ani.

Asa, împăratul lui Iuda.

2. Asa a făcut ce este bine şi drept înaintea Domnului, Dumnezeul lui.

3. El a îndepărtat altarele străine şi înălţimile, a sfărâmat pietrele sacre şi a tăiat aşerele.

4. El i-a poruncit lui Iuda să-L caute pe Domnul, Dumnezeul strămoşilor săi, şi să împlinească Legea şi poruncile.

5. A îndepărtat înălţimile din toate cetăţile lui Iuda şi stâlpii închinaţi soarelui. Şi regatul a avut parte de pace sub conducerea lui.

6. El a putut zidi cetăţi fortificate în Iuda căci în ţară era pace. Nimeni nu a pornit război împotriva lui în anii aceia, căci Domnul îi dăduse odihnă.

7. El a zis lui Iuda: „Să zidim cetăţile acestea şi să le împrejmuim cu ziduri, turnuri şi porţi cu zăvoare! Ţara este încă a noastră, pentru că L-am căutat pe Domnul, Dumnezeul nostru. Noi L-am căutat şi astfel El ne-a dat pace de jur împrejur.“ Prin urmare, ei au zidit şi au prosperat.

8. Asa avea o oştire alcătuită din trei sute de mii de bărbaţi din Iuda, care purtau scut şi suliţă şi două sute optzeci de mii de bărbaţi din Beniamin, care purtau scutul şi trăgeau cu arcul; toţi aceştia erau războinici viteji.

Asa biruieşte pe Etiopieni.

9. Zerah, cuşitul, a ieşit la război împotriva lor cu o oştire alcătuită dintr-un milion de luptători şi trei sute de care. El a ajuns până la Mareşa.

10. Asa i-a ieşit împotrivă şi s-au aşezat în poziţie de luptă în valea Ţefata, lângă Mareşa.

11. Asa L-a chemat pe Domnul, Dumnezeul său, şi I-a zis: „Doamne, nu este nimeni ca Tine, Care să-l ajute pe cel lipsit de putere să răzbească împotriva celui puternic. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, căci ne încredem în Tine şi în Numele Tău am venit aici, împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru! Nu lăsa un om să iasă biruitor împotriva Ta!“

12. Domnul i-a lovit pe cuşiţi înaintea lui Asa şi a lui Iuda, iar cuşiţii au luat-o la fugă.

13. Asa şi poporul care era împreună cu el i-au urmărit până la Gherar şi mulţi dintre cuşiţi au căzut rămânând fără viaţă, căci au fost zdrobiţi dinaintea Domnului şi a oştirii Sale. Ei au luat o mare pradă de război.

14. Totodată ei au distrus toate cetăţile din preajma Gherarului, căci groaza Domnului intrase în ele. Ei au prădat toate aceste cetăţi, căci găsiseră multă pradă în ele.

15. De asemenea, au distrus adăposturile turmelor şi au pus mâna pe o mulţime de oi şi de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.