Detaliile cărții

1 Samuel 15

Război cu Amaleciţii.

1. Samuel a venit la Saul şi i-a zis: „Eu sunt cel pe care l-a trimis Domnul să te ungă drept rege peste poporul Său, Israel. Prin urmare, ascultă mesajul Domnului.

2. Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Îi voi pedepsi pe amalekiţi pentru ceea ce i-au făcut lui Israel, când i s-au împotrivit pe drumul pe care venea din Egipt.

3. Du-te deci şi atacă-i pe amalekiţi; nimiceşte cu desăvârşire tot ceea ce le aparţine! Nu-i cruţa, ci dă la moarte bărbaţii şi femeile, copiii şi sugarii, vitele şi oile, cămilele şi măgarii.»“

4. Saul a adunat oştirea şi a numărat-o la Telaim. Erau două sute de mii de pedestraşi dintre care zece mii de luptători din Iuda.

5. Când Saul a ajuns aproape de cetatea amalekiţilor, s-a aşezat la pândă în vâlcea.

6. Saul le-a spus cheniţilor: „Plecaţi, ieşiţi din mijlocul amalekiţilor ca să nu vă nimicesc împreună cu ei, deoarece voi aţi arătat bunătate faţă de toţi israeliţii atunci când ei au venit din Egipt.“ Astfel, cheniţii au plecat din mijlocul amalekiţilor.

7. Saul i-a zdrobit pe amalekiţi de la Havila până la Şur care se află la răsărit de Egipt.

8. L-a prins viu pe Agag, regele amalekiţilor, şi a nimicit tot poporul, trecându-l prin ascuţişul sabiei.

9. Saul şi oştirea l-au cruţat însă pe Agag şi cele mai bune oi, vite, viţei graşi şi miei – tot ceea ce era mai bun. Ei n-au dorit să le nimicească, ci au nimicit doar lucrurile care erau de dispreţuit şi fără valoare.

Neascultarea lui Saul.

10. Atunci Cuvântul Domnului a venit la Samuel şi i-a zis:

11. „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege, pentru că s-a abătut de la Mine şi nu a împlinit poruncile Mele.“ Samuel s-a mâhnit şi a strigat către Domnul toată noaptea.

12. S-a trezit dis-de-dimineaţă pentru a-l întâlni pe Saul, însă i s-a spus: „Saul a plecat la Carmel şi iată că şi-a ridicat un monument. Apoi s-a întors şi s-a dus la Ghilgal.“

13. Când Samuel l-a întâlnit pe Saul, acesta i-a zis: – Fii binecuvântat de Domnul! Am împlinit porunca Domnului.

14. – Atunci ce este acest behăit de oi, care ajunge la urechile mele şi acest muget de vite, pe care-l aud? i-a răspuns Samuel.

15. – Luptătorii le-au adus de la amalekiţi, i-a zis Saul. Au cruţat cele mai bune oi şi vite ca să le jertfească Domnului, Dumnezeul tău. Celelalte însă le-am nimicit cu desăvârşire.

16. – Opreşte-te! i-a zis Samuel. Îţi voi spune ce mi-a vorbit Domnul în noaptea aceasta. – Spune-mi! i-a zis Saul

17. Samuel i-a spus: – Cu toate că erai mic în ochii tăi, nu ai devenit tu, oare, căpetenia seminţiilor lui Israel? Domnul te-a uns rege al lui Israel

18. şi te-a trimis într-o misiune, spunându-ţi: „Du-te şi nimiceşte-i cu desăvârşire pe păcătoşii aceia de amalekiţi! Luptă-te cu ei până vor fi nimiciţi!“

19. De ce n-ai ascultat de glasul Domnului şi te-ai aruncat asupra prăzii făcând astfel ce este rău în ochii Domnului?

20. – Eu am ascultat de Domnul, i-a răspuns Saul. Am plecat în misiunea pe care mi-a încredinţat-o şi l-am adus aici pe Agag, regele amalekiţilor, iar pe amalekiţi i-am nimicit cu desăvârşire.

21. Dar luptătorii au luat din pradă oi şi vite, ce era mai bun din ceea ce trebuia nimicit, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeul tău, la Ghilgal.

22. Atunci Samuel i-a zis lui Saul: Oare Îi plac Domnului arderile de tot şi jertfele mai mult decât ascultarea de glasul Său? Ascultarea este mai bună decât jertfele şi luarea-aminte la Cuvântul Lui este mai bună decât grăsimea berbecilor.

23. Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea şi idolatria. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului, te-a respins şi El ca rege.

24. Saul i-a zis lui Samuel: – Am păcătuit căci am încălcat porunca Domnului şi n-am ascultat de cuvintele tale. Mi-a fost teamă de oştire şi am ascultat de glasul ei.

25. Acum, te rog, iartă-mi păcatul şi întoarce-te împreună cu mine pentru a mă putea închina Domnului.

26. – Nu mă voi întoarce împreună cu tine, i-a zis Samuel. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului şi Domnul te-a respins ca rege al lui Israel.

27. În timp ce Samuel se întorcea să plece, Saul l-a apucat de marginea robei, iar aceasta s-a rupt.

28. Atunci Samuel i-a zis: – Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel şi a dat-o altuia mai bun decât tine.

29. Cel Ce este Slava lui Israel nu minte şi nu-Şi schimbă gândul, căci El nu este om ca să-Şi schimbe gândul.

30. – Am păcătuit, a zis Saul. Totuşi cinsteşte-mă, te rog, înaintea sfatului bătrânilor poporului meu şi înaintea lui Israel, întorcându-te cu mine pentru a mă putea închina înaintea Domnului, Dumnezeul tău.

31. Samuel s-a întors după Saul, iar acesta s-a închinat înaintea Domnului.

32. Apoi Samuel a zis: „Aduceţi-l înaintea mea pe Agag, regele amalekiţilor.“ Agag a venit spre el încrezător, spunându-şi: „Cu siguranţă că amărăciunea morţii a trecut.“

33. Samuel i-a zis lui Agag: „După cum sabia ta a lăsat femei fără fii, tot aşa mama ta va fi lăsată fără fiu printre femei.“ Apoi l-a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului, la Ghilgal.

34. După aceea, Samuel a plecat la Rama, iar Saul s-a dus la casa lui, în Ghiva lui Saul.

35. Samuel nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morţii lui, însă a plâns pentru el. Domnului I-a părut rău că l-a încoronat pe Saul ca rege peste Israel.